راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد جامعه شناختی
راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد جامعه شناختی

مجید درودیان؛ امیرحسین خلج معصومی؛ عیسی خیری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 9-26

چکیده
  مساله فساد و انواع آن در ایران طی چند دهه‌ی اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌ها و محورهای تصمیم-‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در زیرمجموعه‌های اداری و سازمانی خود بوده است؛ ...  بیشتر
الگوی پارادایمی نقش آفرینی گروه های علوم سیاسی در آگاهی بخشی سیاسی همگانی در ایران(با رویکرد کیفی داده بنیاد)
الگوی پارادایمی نقش آفرینی گروه های علوم سیاسی در آگاهی بخشی سیاسی همگانی در ایران(با رویکرد کیفی داده بنیاد)

زهرا محمدی؛ مجید گلپرور؛ بهناز اژدری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 27-55

چکیده
  آگاهی سیاسی، مهارتی قابل یادگیری و توسعه‏پذیر است و از موضوع (زیست اجتماعی بشر)، هدف (دانایی و توانایی در تصمیم‏ گیری امور جمعی) و غایت (یافتن یا ساختن راه ‏های سعادت بشر در اجتماع) علم سیاست جدا نیست. ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی از تأثیر دولت‌های شکننده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه لوسین پای مطالعه موردی: عراق، افغانستان، سوریه
تحلیل جامعه‌شناختی از تأثیر دولت‌های شکننده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه لوسین پای مطالعه موردی: عراق، افغانستان، سوریه

زهرا کرانی؛ محمدرضا قنبری سلحشور؛ محسن نصراصفهانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1402

چکیده
  هدف اصلی این مقاله تبیین جامعه شناختی از بحران‌های دولت‌های منطقه‌ای و تأثیر آن‌ بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه تبیین جامعه شناختی با استفاده از نظریات لوسین پای ...  بیشتر
تاثیر انگاره ها و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر مشارکت انتخاباتی دانشجویان ایران
تاثیر انگاره ها و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر مشارکت انتخاباتی دانشجویان ایران

خلیل اله سردارنیا؛ ساهره مشایخ

دوره 4، شماره 4 ، دی 1402

چکیده
  پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات ...  بیشتر
روانشناسی جامعه مطلوب از منظر امام خمینی(ره) در نظام سازی جامعه اسلامی
روانشناسی جامعه مطلوب از منظر امام خمینی(ره) در نظام سازی جامعه اسلامی

حسن سعیدی؛ امیرعلی کتابی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1402

چکیده
  از نظر روانشناسی سیاسی، رفتار و اخلاق سیاسی پیامبران و ائمه معصومین در شکل دهی به جامعه مطلوب به صورت روش ماکیاولیستی اندیشه های غرب نبوده که اساس آن بر دروغ،زور وفساد وخدعه ونیرنگ باشد. بلکه برمبنای ...  بیشتر