هدف از انتشار فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، تبیین نظام‌مند مبانی نظری انقلاب اسلامی، اهداف کلان انقلاب اسلامی، راهبردهای ارتقاء فرهنگ و شناخت اندیشه انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی می‌باشد.
تبیین اندیشه‌های رهبری انقلاب اسلامی، مختصات دولت و جامعه در طراز انقلاب اسلامی، تبیین متدولوژی مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی و مطالعات زمینه‌های اجتماعی و تاریخی شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی و نقد جریان های فکری سیاسی رقیب مورد توجه فصلنامه می‌باشد.

 لازم به ذکر است این فصلنامه بر آن است تا ضمن آشنایی مراکز دانشگاهی با فهم منطقی از انقلاب اسلامی به گسترش مطالعات و ارتقا انگیزه در حوزه مطالعات و پژوهش های مرتبط با انقلاب اسلامی کمک نماید.


چشم انداز

🔴سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرد، عبارتند از:

🔹تبیین مبانی انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸تبیین اهداف انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔹تبیین اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸تبیین مدل مردمسالاری دینی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔹تبیین دولت در طراز انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸تبیین جامعه در طراز انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔹تبیین متدولوژی و روش‌شناسی مطالعات انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸نقد جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔹مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸تهدیدها و آسیب‌های جریان انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔹تبیین مطالعات و نگرش غرب نسبت به انقلاب اسلامی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
🔸مباحث روز مرتبط با جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی