فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

  • . این نشریه هزینه‌ای بابت داوری و چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان) دریافت می‌کند

 آثار قابل پذیرش در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی: 1) مقالات پژوهشی2) مقالات ترویجی 

مدت زمان بررسی اولیه مقالات: 5 روز

میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه): حداقل 6 هفته 

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

 

فرم های تعهد نامه اصالت مقاله و فرم تعارض منافع نشریه "جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی" را از طریق کلیک بر روی دکمه ی مربوطه دانلود فرمایید. 

 فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید. 

  ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA نوشته شوند.  

  

شرایط پذیرش مقاله

این فصلنامه مقاله‌های علمی و پژوهشی استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران این حوزه مطالعاتی را پس از داوری و اظهار نظر هیأت تحریریه به چاپ می‌رساند‌. علاقمندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

 

شرایط و ساختار شکلی مقاله

1- مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی- پژوهشی بوده و در نشریه‌های داخلی یا خارجی و نیز در همایش‌‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی ارائه و منتشر نشده باشد.

2- حجم مقاله حداکثر25 صفحه A4 (8000 کلمه) با 24 سطر در هر صفحه و با 5/2 سانتی‌متر حاشیه از طرفین باشد.

3- مقاله با نرم افزار Xp2007Word  و فونت B- Lotus 12تنظیم گردد.

 ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA( انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.

4- منابع در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان ارائه شده و به شیوه زیر تدوین گردد:

الف) کتاب‌: نام خانوادگی‌، نام نویسنده (‌سال نشر‌)‌. عنوان کتاب‌، نوبت چاپ‌، نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر‌: ناشر.

مثال (1): بشیریه، حسین (1374). جامعه شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

مثال (2): برینتون، کرین (1370). کالبد شکافی چهار انقلاب، چاپ پنجم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.

ب) نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله (سال نشر). «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره، شماره نشریه: صفحات مقاله.

مثال: ساوجی، محمد (1383). «جهان­بینی مدرن و سیر تحول نگرش انتقادی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، پیش‌شماره 1: 9-68.

5- منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود.

الف) مثال کتاب:

Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and Schuster.

ب) مثال نشریه:

Inglehart, Ronald (1988). "The Renaissance of Political Culture", American Political Science Review, Vol. 82, No. 4: 1203-1230.

 

6- مشخصات کامل منابعی که در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند.

7- ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد. مثال: (کاظمی، 1380: 217).

8- کلمات غیر فارسی در داخل متن شماره­گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود.

9- مقاله‌های دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد.

10- نویسنده یا نویسندگان مقالات مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.

11- مقالات برآمده از پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تکراری نبودن و رعایت اصول علمی پذیرفته می‌شود.

12- هیات تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، در پذیرش، اصلاح، ویرایش و چاپ مقالات پذیرفته شده آزاد خواهد بود.

13- هیأت تحریریه مجله به مقالاتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

 

راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

الف)  صفحه اول مربوط به چکیده

1) عنوان کامل مقاله

2) نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان

3) چکیده فارسی در یک پاراگراف (150 الی 250 کلمه) شامل اهداف، متدولوژی و نتایج

4) واژگان کلیدی: بین 4 الی 7 کلمه

5) ذکر نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده در پاورقی مقاله

ب) صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

1) مقدمه، طرح مساله (همراه با سوال‌ها و فرضیه‌های ‌مربوطه)، چارچوب نظری‌، پیشینه تحقیق‌، مواد و روش‌ها، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات‌، خلاصه و نتایج و فهرست منابع.

2) ارائه چکیده به زبان انگلیسی بر روی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق چکیده فارسی و با همان ساختار و اطلاعات در پاورقی

 

اطلاعات پرداخت به شرح ذیل است:

1. از تاریخ 25 خرداد 1401به بعد مقرر شد: مبلغ 15میلیون ریال(یک میلیون پانصد هزار تومان) برای پذیرش نهائی پرداخت گردد.


2. حساب به نام موسسه انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران به  شماره 1531105806 بانک تجارت

(شماره شبا:  IR 9701 8000 0000 0015 3110 5806 ).

3. در فیش واریزی درج کنید بابت ارزیابی مقاله کد ... نشریه ... (کد مقاله و نام نشریه را حتما بنویسید.)

4. پس از آنکه مقاله در قسمت " مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه" در صفحه شخصی نویسنده مسئول قرار گرفت، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری و ارسال کنید.

5. اصل فیش واریزی را تا زمان دریافت نامه پذیرش و تعیین نوبت چاپ نزد خود نگه دارید.