نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

قحطی بزرگ سال (1298-1296 هجری شمسی-1917-1919میلادی) بی تردید بزرگترین قحطی بود که تلفات جانی فراوانی را در ایران سبب شد در برخی منابع در این قحطی نزدیک به 40درصد از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن از بین رفتند. علی رغم این که ایرانِ بی طرف، بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده است. اما قحطی بزرگ در ایران، یکی از بزرگترین قحطی های عصر جدید، و قطعاً یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم، ناشناخته و نامکشوف مانده است. حال با طرح این سوال که چه عواملی باعث به وجود آمد این قحطی بزرگ در سال 1296/1917 شده است؟ می توان گفت ترکیبی از مصادره نظامی، واسطه گری هنگام جنگ، احتکار و مشکلات کشاورزی و به علاوه جنگ باعث بهم خوردگی تجارت و تولید محصولات کشاورزی شده بود و همچنین احتکار احمد شاه قاجار، جنگ جهانی اول، ورود قوای روس و انگلیس به خاک ایران، خشکسالی و آفت زدگی را میتوان از عوامل به وجود آمدن قحطی در ایران ذکر کرد و تاثیر این قحطی بزرگ را میتوان بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران دید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The great famine in Iran and its impact on the social and economic situation of Iran before Pahlavi first came to power

نویسنده [English]

  • ZAHRA GHANBARI MALEH

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University

چکیده [English]

The Great Famine of the year (1296-1298 AH-1917-1919 AD) was undoubtedly the biggest famine that caused many casualties in Iran. According to some sources, in this famine, nearly 40% of Iran's population died due to hunger, malnutrition and related diseases. They were lost from it. Despite the fact that neutral Iran was the biggest victim of the First World War. But the great famine in Iran, one of the greatest famines of the modern era, and certainly one of the greatest disasters of the 20th century, remains unknown and undiscovered. Now, by raising the question, what factors caused this great famine in 1917/1296? It can be said that a combination of military confiscation, mediation during the war, hoarding and agricultural problems, and in addition, the war had caused the disruption of trade and the production of agricultural products, as well as the hoarding of Ahmad Shah Qajar, the First World War, the entry of Russian and British forces into Iran. Drought and pest infestation can be mentioned among the causes of famine in Iran, and the impact of this great famine can be seen on the social and economic conditions of Iranian people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great Famine
  • Iran
  • World War I
  • Hunger
  • hoarding