نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 دانشیار، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب،تهران، ایران

چکیده

مساله فساد و انواع آن در ایران طی چند دهه‌ی اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌ها و محورهای تصمیم-‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در زیرمجموعه‌های اداری و سازمانی خود بوده است؛ این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که اساسا انقلاب اسلامی مقاومت و مبارزه‌ای بود برای مقابله با فساد در دوران رژیم پهلوی؛ هر جا فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای نا درست دیوانسالاران و کارگزاران دولتی مفسد تطابق می یابند. به همین منظور دولت تلاش خود را معطوف به این کرده است تا سطح فساد به ویژه در نوع اداری آن را کاهش دهد. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد در چارچوب این موضوع به این سئوال بپردازد که شاخصه اصلی سیاست ها و راهبردهای موجود در کشور برای مبارزه با فساد چیست؟. در مقام فرضیه و در پاسخ به سئوال اصلی باید گفت اتخاذ تدابیر قانونی، جرم انگاری و پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری از طریق افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر رفتار مدیران، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با فساد اداری بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است و داده‌های آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies of the Islamic Republic of Iran for transparency and fighting corruption with a sociological approach

نویسندگان [English]

  • Majid doroudian 1
  • Amirhossein Khalaj Masoumi 2
  • Issa Khairi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Law, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Law, South Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of corruption and its types in Iran during the last few decades, especially after the victory of the Islamic Revolution, has been one of the concerns and axes of decision-making and policy-making of the government and the government in its administrative and organizational subgroups; This issue becomes crucial when the Islamic revolution was basically a resistance and struggle to deal with corruption during the Pahlavi regime. Wherever corruption is regularized, the institutions, laws and rules of behavior are matched with the wrong models of bureaucrats and corrupt government officials. For this reason, the government has focused its efforts to reduce the level of corruption, especially in its administrative type. For this purpose, the present article tries to address the question within the framework of this issue, what are the main characteristics of the existing policies and strategies in the country to fight corruption? As a hypothesis and in response to the main question, it should be said to adopt legal measures, criminalize and join the conventions of fighting administrative corruption and promoting administrative health through increasing public participation in monitoring the behavior of managers, increasing transparency and accountability, and strengthening government infrastructure. Electronics has been one of the strategies of the Islamic Republic of Iran to fight against administrative corruption. This article has been compiled with a descriptive-analytical method and its data has been collected in the form of documents and libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fighting corruption
  • financial transparency
  • administrative corruption
  • Iran