بازتولید پرسمان مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان در گفتمان انقلاب اسلامی
بازتولید پرسمان مشارکت سیاسی - اجتماعی زنان در گفتمان انقلاب اسلامی

فرانک سیدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 7-28

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی و تبیین مشارکت سیاسی اجتماعی زنان به صورت مقایسه ای می پردازد. با این رویکرد، که زنان به عنوان فاعلان وگنشگران جامعه هستند، می توان اهداف عام وخاصی را برای مقاله درنظر گرفت، که از اصلی ...  بیشتر
بررسی نقش مولفه های مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی در افزایش مشارکت سیاسی (شناسایی حقوق مردم و حاکمیت قانون)
بررسی نقش مولفه های مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی در افزایش مشارکت سیاسی (شناسایی حقوق مردم و حاکمیت قانون)

محمدجواد خوب پور؛ محمدباقر مکرمی پور

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 29-50

چکیده
  در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که مولفه ­های مردم ­سالاری دینی انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در افزایش مشارکت سیاسی با تاکید بر دو مولفه حقوق مردم و حاکمیت قانون داشته است؟ در پاسخ به این ...  بیشتر
تبارشناسی «تراگذرنده گیِ تحریم های ضد ایرانی» در جامعه شناسی سیاسی پساانقلاب اسلامی
تبارشناسی «تراگذرنده گیِ تحریم های ضد ایرانی» در جامعه شناسی سیاسی پساانقلاب اسلامی

سعید چهرآزاد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 51-72

چکیده
  در ایران هنگامه­ ای که از تحریم سخن به میان می­ آید، ذهن همگان متوجه تحریم­ های بین المللی علیه برنامه اتمی کشور می­شود. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی از سال 1358، همواره با شدت و ضعف مختلف در ...  بیشتر
روند عرفی شدن در ایران از دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی
روند عرفی شدن در ایران از دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی

علیرضا زارعی محمودآبادی؛ مهناز فرهمند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 81-102

چکیده
  بررسی قلمرو دین و نقش اجتماعی آن، از دیرباز در حوزه های مختلف علمی در کانون توجه بوده است. عرفی شدن یکی از مفاهیم مهم در عرصه جامعه شناسی دین است. برخی چنین استدلال می کنند که عرفی شدن آیندۀ  حتمیِ تمامی ...  بیشتر
دگردیسی‌ قدرت سیاسی شیعیان عراق با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران
دگردیسی‌ قدرت سیاسی شیعیان عراق با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران

محمود علی پورگرجی؛ نادیا سامری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 103-119

چکیده
  با اینکه شیعیان بزرگ‌ترین گروه جمعیتی عراق را تشکیل می‌دهند، به دلیل سیاست‌های تمرکزگرایانه حزب بعث در انزوا و محرومیت بودند. رخداد انقلاب اسلامی ایران تأثیری عمیق در شیعیان عراق بر جای گذاشت؛ و سبب ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در حوزه جغرافیایی عربستان
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در حوزه جغرافیایی عربستان

مریم رحمانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 121-145

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران که پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود، موضوع تحقیقات و پژوهش‌های بی‌شماری بوده و یکی از اشکال مهم این تحقیقات که با توجه به تحولات اخیر جهان و منطقه، از اهمیت بیشتری برخوردار است، بررسی ...  بیشتر
مبانی سیاستگذاری نظارت بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
مبانی سیاستگذاری نظارت بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران

وحید آرایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 147-162

چکیده
  در نظام نظارت الهی، خداوند متعال و فرشتگان الهی، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسان­ها می­باشند و به انسان گوشزد می­شود که خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر او هستند. اسلام دینى کامل و پاسخگوى تمام ...  بیشتر
بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در پذیرش قطعنامه۵۹۸
بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در پذیرش قطعنامه۵۹۸

رشید رکابیان؛ سیروس خندان؛ سمانه طهماسبی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 163-185

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی دیپلماسی اقتصادی تلاش شده‌است تا نقش وجایگاه آن درپذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.در جنگ ایران وعراق که یک جنگ تمام عیاربود،ایران کوشید تا درکنار ...  بیشتر
شناسایی مولفه های اثر گذار بر عدم تحقق توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
شناسایی مولفه های اثر گذار بر عدم تحقق توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

مهدی خورشیدی آزاد؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 187-205

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر عدم تحقق توسعه در دوره پس از انقلاب اسلامی است. پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری را نخبگان و متخصصان ...  بیشتر
جایگاه طنز در توسعه سیاسی ایران؛ تحلیل محتوای طرح روی جلد هفته‌نامه گل‌آقا از 1376 تا 1380
جایگاه طنز در توسعه سیاسی ایران؛ تحلیل محتوای طرح روی جلد هفته‌نامه گل‌آقا از 1376 تا 1380

فاطمه نجف زاده؛ محمدصادق جلالی‌راد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 207-238

چکیده
  طنز سیاسی هفته‌نامه گل‌آقا را می‌توان یکی از عوامل زمینه‌ساز برای نیل به توسعه سیاسی در دوران اصلاحات دانست. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که طنز سیاسی هفته‌نامه گل‌آقا در فاصله سال‌های ...  بیشتر