جامعه‌شناختی آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جامعه‌شناختی آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سارا رستمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 247-266

چکیده
  آزادی‌های فردی و اجتماعی بخش مهمی از موازین حقوق بشری را تشکیل می‌‌دهد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مصادیق مختلفی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی پرداخته‌شده است. هدف مقاله حاضر بررسی ...  بیشتر
بررسی علل اجتماعی شکل گیری انقلاب اسلامی
بررسی علل اجتماعی شکل گیری انقلاب اسلامی

حسین رحمانی تیرکلایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 7-23

چکیده
  انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که دنیای مادی قائل به پایان یافتن عصر دین‌گرایی در عالم بود. به همین سبب دستگاه محاسباتی و جامعه‌شناختی غرب در خصوص پیش‌بینی و همچنین تحلیل این پدیده به خطای راهبردی افتاد. ...  بیشتر
زمینه‌های ارتقاء کارکردهای سیاسی انقلاب اسلامی در جامعه
زمینه‌های ارتقاء کارکردهای سیاسی انقلاب اسلامی در جامعه

حسین رحمانی تیرکلایی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 187-204

چکیده
  انقلاب اسلامی مادامی که در مسیر حقیقی خود گام بردارد، از غنای درونی خود در عرصه‌های مختلف بهره‌مند خواهد بود و ابعاد کارکردی آن نیز افزون می‌گردد. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که هرگاه انقلاب در مسیر ...  بیشتر