نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

در طول تاریخ، انبیای الهی با برقراری نظام عادلانه که از فطرت نوع بشر نشات گرفته است باعث پیشرفت جوامع انسانی در جهان بوده‌اند. ماندگارترین تمدن ها آنانی بوده‌اند که رسولان بنیان گذاشته‌اند. در ادامه حرکت پیامبران الهی، نهضت امام خمینی(ره) نیز از تعالیم والای الهی و قرآنی الهام گرفته است. این فقیه برجسته روحانیون را متمدن‌ترین انسان‌ها و کشورهای اسلامی را بهترین جوامع می‌داند که در مقابل بی‌عدالتی و ظلم ایستادگی نموده‌اند. با این وجود، استعمارگران غربی برای غارت سرمایه‌های مادی و معنوی جهان به ویژه کشورهای اسلامی به توسعه طلبی و تهاجم پرداختند و تلاش کردند تا با تضعیف ملل دیگر و به انقیاد درآوردن آنان ثروت آنان را به غارت نمایند. این پژوهش سعی دارد تا با بررسی اسناد سخنرانی، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های ساواک و نیز لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون، به تبیین نگرش امام خمینی (ره) در باب استقلال و تمامیت ارضی ایران در مواجهه با استعمار بپردازد. با توجه به اسناد سال ۱۳۴۳ش، می‌توان دریافت که در دیدگاه امام خمینی (ره)، به صراحت شاه عامل اصلی وابستگی به استعمار، گرفتاری و عدم استقلال ملت ایران شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the approaches and positions of Imam Khomeini (RA) regarding the conflict between Iran's independence and Western colonialism (based on the documents of 1343)

نویسندگان [English]

  • talat Dehpahlavan 1
  • abolfazl mosavizadeh 2

1 a

2 univercity of tecnolojy

چکیده [English]

Throughout history, divine prophets have contributed to the progress of human societies in the world by establishing a just system that originates from the nature of mankind. The most lasting civilizations have been those founded by the apostles. In continuation of the movement of divine prophets, the movement of Imam Khomeini (RA) is also inspired by the divine and Quranic teachings. This prominent jurist considers clerics to be the most civilized people and Islamic countries to be the best societies that have stood against injustice and oppression. Nevertheless, the western colonialists, in order to plunder the material and spiritual capitals of the world, especially the Islamic countries, engaged in expansionism and aggression and tried to rob other nations by weakening them and subjugating them. This research tries to explain the attitude of Imam Khomeini (RA) regarding the independence and territorial integrity of Iran in the face of colonialism by examining the speech documents, declarations and statements of SAVAK as well as the bill of state and provincial associations and capitulation. . According to the documents of 1343, it can be seen that in Imam Khomeini's (RA) view, the Shah was clearly considered the main cause of dependence on colonialism, entrapment and lack of independence of the Iranian nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini'؛ s attitude
  • colonialism
  • scholars
  • territorial integrity of Iran
  • independence