نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

نوشتار توصیفی و تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت و تقسیم بندهای نظری مختلف و گوناگونی که از ترجیحات بازار سنتی و بازاریان به عنوان یک نیرو و کنشگر اجتماعی در حوزه امر سیاسی صورت گرفته به رشته تحریر درآمده است. اینکه چه تحلیل نظری از کنش گری بازار سنتی در تحولات سیاسی اجتماعی ارائه شده و این تحلیل ها در چه دسته بندی نظری قرار می گیرد؟ سوال و پرسشی است که تحقیق حاضر به آن پاسخ گفته است. یافته ها و نتایج این مرور نظام‌مند از مطالعات جامعه‌شناختی بازار سنتی و بازاریان در ایران معاصر بیانگر ارائه تحلیل ها و تلقی های نظری مختلفی از این کنشگر اجتماعی با عناوین و اصطلاحاتی همچون «طبقه متوسط سنتی»، «خرده بورژوازی سنتی»، «جامعه مدنی سنتی»، «پایگاه سنتی ارتباطی»، «گروه فشار سنتی»، «نهاد اجتماعی غیر رسمی»، «مکان و فضای سنتی شهری سرمایه ساز اجتماعی» می باشد که در مقاله بدان پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of Theoretical Analysis is proposed about Bazaar Sonati in Political Sociological Studies of Iran

نویسنده [English]

  • ali darabi

Associate Professor of Political Science, Islamic Republic of Iran Broadcasting University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present descriptive and analytical writing has been written with the aim of explaining and understanding the various theoretical divisions that are based on the preferences of the Bazaar Sonati as a force and social activist in the field of politics. What theoretical analysis of Bazaar Sonati activity in social political developments has been presented and in what theoretical category are these analyses? It is a question that the present research has answered by relying on library documents and sources. The findings and results of this systematic review of the sociological studies of the Bazaar Sonati in contemporary Iran indicate the presentation of various theoretical analyzes and perceptions of this social activist with titles and terms such as "traditional middle class", "Traditional petty bourgeoisie", " Traditional civil society ", "Traditional communication base", "Traditional pressure group", "Informal social institution", "Traditional place and space of a social capitalist city" which was discussed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical Analysis
  • Bazaar Sonati
  • Traditional Middle Class
  • Civil Society
  • Social Capital