نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در روز ششم اسفندماه سال 1322، دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز بکار کرد. ریاست مجلس چهاردهم که از ادوار پر از تنش اما در عین حال قدرتمند مجلس را سید محمد صادق بر عهده داشت. از جمله کارهای او تأسیس حزب مردم و همچنین کمک به انتشار روزنامه صدای مردم بود. البته تاریخ به رسمیت شناخته شدن این دوره از مجلس، روز بیست و یکم اسفندماه سال 1322 می‌باشد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ایی، اسناد تاریخی، روزنامه‌ها، در پی پاسخ به این پرسش هست که عملکرد مجلس شورای ملی (چهاردهم) از ابتدای تشکیل تا انحلال با تکیه بر نقش شوروی، انگلیس و عملکرد فراکسیون‌ها چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دخالت سفارت شوروی در تهران در امر انتخابات بیشتر به این منظور بود تا پنجاه و پنج نفر نماینده از پنج استان تمامی کشور از میان کمونیست‌ها و دست نشاندگان دولت شوروی انتخاب شوند و به مجلس راه یابند. و تمام تلاش دولت انگلیس این بود که مانع انتخابات افرادی شوند که با دشمنان آن‌ها شریک هستند و با آن‌ها همکاری می‌کنند. همچنین فراکسیون‌های ایجاد شده در شروع به کار مجلس چهاردهم، نیز به اقتضای منافع شخصی تشکیل می‌شد. و این فراکسیون‌ها در بین نمایندگان خودشان وحدت نظر نداشته و مواضع آن‌ها بصورت دقیق و شفاف، مشخص نبود. در نتیجه کشمکش‌های سختی بین مجلسیان با یکدیگر و بین دولت‌ها و مجلس به وجود می‌آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The basic functions of the 14th parliament based on the interventionist role of the Soviet Union and England from formation to dissolution

نویسندگان [English]

  • delavar namdar 1
  • alireza alisofi 2
  • Mahmood seyyed 3

1 PhD student of Iranian History after Islam, Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran . Iran .

2 Department of … , Payame Noor University (PNU)

3 Assistant Professor, Department of History, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

In the upcoming research, using the descriptive-analytical method and using library sources, historical documents, newspapers, it seeks to answer the question that the performance of the National Assembly (14th) from the beginning of its formation to its dissolution based on the role What was the performance of Soviet, British and factions?

The findings of the research indicate that the intervention of the Soviet Embassy in Tehran in the matter of elections was mainly for the purpose of choosing fifty-five representatives from five provinces of the country from among the communists and the henchmen of the Soviet government and enter the parliament. And the whole effort of the British government was to prevent the election of people who are partners with their enemies and cooperate with them. Also, the factions created at the beginning of the work of the 14th Parliament were also formed due to personal interests, and for this reason, the number of people in them increased or decreased. However, these factions did not have unity of opinion among their representatives and their positions were not clearly defined. As a result, there were difficult conflicts between the members of the parliament and between the governments and the parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Assembly (fourteenth)
  • Soviet
  • British
  • faction
  • communist