نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پرداختن به مسئله اپوزیسیون به‌منزله یکی از ظرفیت‌هایی که نقش مهمی در اصلاح و کنترل قوانین و عملکرد دولت دارد، بسیار مهم است. با استفاده از بستر‌های موجود در سیستم سیاسی، اپوزیسیون می‌تواند وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده بگیرد و وجود نقص و ناکارآمدی را مطرح نماید و تلاش کند تا بهبودی و اصلاحی در بخش‌های مختلف حاکمیت صورت گیرد. اما در تحلیل و ارزیابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون یک حرکت سیاسی، بین المللی و مبتنی بر منافع گفتمانی است که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شامل مخالفان داخلی و خارجی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل اپوزیسیون خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نفع شخصی یوهان گرافلند با استفاده از روش تحلیلی بود. نتایج پژوهش نشان داد اپوزیسیون خارجی از طریق حامیان خارجی، رسانه‌ها، و گروه‌های فعال تلاش نموده‌اند تا تغییرات سیاسی و نظامی در ایران انجام دهند و برای رسیدن به این هدف، اولویت نفع شخصی و منفعت‌طلبی هر کدام از اپوزیسیون مطرح بوده و نفع عموم مردم و ظرفیت‌های دموکراتیک اپوزیسیون در معنای سیاسی آن، به این معنا که منافع اجتماعی را در نظر بگیرند، پیگیری نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the opposition of the Islamic Republic of Iran based on Johan Grafland theory of self-interest

نویسندگان [English]

  • mohammad laelalizadeh 1
  • ali akbarpour 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University

2 Master of Political Science at Payam Noor University

چکیده [English]

It is very important to deal with the issue of opposition as one of the capacities that play an important role in reforming and controlling the laws and government performance. By using the existing platforms in the political system, the opposition can take on the task of monitoring the implementation of laws and raise the existence of defects and inefficiencies and try to improve and reform various parts of governance. Regarding the opposition of the Islamic Republic of Iran, it should be said that this opposition is a political movement that was formed during the years after the Islamic Revolution. The opposition of the Islamic Republic of Iran includes domestic and foreign opponents. The main goal of the current research was to analyze the foreign opposition of the Islamic Republic of Iran with the personal interest approach of Johan Grafland using the analytical method. The results of the research showed that the foreign opposition has tried to make political and military changes in Iran through foreign supporters, the media, and active groups, and to achieve this goal, the priority of the personal interest and utilitarianism of each of the opposition has come to the fore, and the interest of the general public, In the sense that social benefits have not been pursued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opposition
  • Islamic Revolution
  • Islamic Republic of Iran
  • personal interest
  • Grafland
ابوالحسنی، علی(1378). بررسی پرونده اپوزیسیون در ایران. مطالعات راهبردی، 8 (4)، 18-1.
احسانی نیا، علیرضا(1391). پیدایش، رویکرد و فرجام گروه‌های معاند و اپوزیسیون. تهران: اداره کل حراست.
امیراحمدی، هوشنگ(2023). انتقاد تند مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه از منشور همبستگی. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۴-۰۹؛ dana.ir.
باقرزاده، طاهره(1372). قدرت و دیگر هیچ. تهران: انتشارات اطلاعات.
تیلی، چارلز(1385). از بسیج تا انقلاب. ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
حزب مشروطه ایران، 20/01/1398.
حزب مشروطه ایران، 28/05/1393.
حـق پناه، جعفر(1378). اپوزیسـیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایـران. مطالعات راهبردی، 2 (4)، 98-83.
خرمشاد، محمدباقر(1388). جامعه‌شناسی سیاسی ایران. تهران: جزوه درسی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
سالم، ملیحه؛ کشاورز شکری، عباس؛ غفاری هشجین، زاهد(1400 الف). تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی، 16 (2)، 109-73.
سالم، ملیحه؛ کشاورز شکری، عباس؛ غفاری هشجین، زاهد(1400 ب). تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع اپوزیسیون چپ و سلطنت‌طلب: مطالعه موردی سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران. جستارهای سیاسی معاصر، 12 (4)، 162-121.
شمس، وحید(1395). بررسی اطلاعاتی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
صدر شیرازی، محمدعلی(1395). بررسی اطلاعاتی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
فکری، میثم(1399). اپوزیسیون در نظام جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
فکری، میثم؛ رهبر، عباسعلی(1401). بازشناسی مواجهه جمهوری اسلامی ایران و اپوزیسیون، در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی. جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5 (1)، 30-1.
کرونین، استفانی(1385). نوگرایی؛ تحول و دیکتاتوری در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (1927- 1929). ترجمه فرشید نوروزی، تاریخ‌پژوهان، 7 (5)، 217-168.
گرافلند، یوهان(2009). نفع شخصی. ترجمه جان‌محمدی، محمدتقی (۱۳۹۲)، جستارهای مبین، 6 (9)، 11-1.
مشرق(1402). عامل اصلی اختلاف در منشور همبستگی. 4 اردیبهشت، کد خبر 1482973، قابل‌دسترس در: mshrgh.ir/1482973.
منصوری، علی(1399). بررسی چرایی و چگونگی تغییر استراتژی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در قبال جمهوری اسلامی ایران (از سال 2011 به بعد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام.
مهدوی زادگان، داوود(1381). رفتارشناسی سیاسی، اپوزیسیون در قدرت. فلسفه و کلام، 6 (22)، 214-193.
نجم‌آبادی، افسانه(1384). اقتدار و نمایندگی: بازبینی فعالیت‌های زنان در دوره رضاشاه. گفتگو، 4 (44): 151-121.
نیلی، فرهاد؛ دوست‌حسینی، احمد؛ نیلی، مسعود؛ کردبچه، احمد؛ صابری، علی‌اکبر؛ درگاهی، حسن(1393). دولت و رشد اقتصادی در ایران. چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
الوانی، سیدمهدی(1378). نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری. مدیریت، 6 (23)، 20-5.
یونس، محمد؛ وبر، کارل(1394). کسب‌وکار اجتماعی، شیوه جدیدی از کسب‌وکار که منجر به تأمین نیازهای حیاتی بشر در دنیای سرمایه‌داری خواهد شد. ترجمه عنبرستانی، حسین. رضوی، سید وحید، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.‏
Biezen, V., & Wallace, H. (2013). Old and New Oppositions in Contemporary Europe. Government and Opposition: An International Journal of Comparative Politics, 48 (3), 289–313.
Blondel, J. (2014). Political Opposition in the Contemporary World. Government and Opposition, 32 (4): 462-486.
Bonacker, T., & Sydiq, T. (2021). The International and the Construction of Opposition in Iran. In: Ouaissa, R., Pannewick, F., Strohmaier, A. (eds) Re-Configurations. Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens. Springer VS, Wiesbaden.
Christina, A. (2022). Parties of Pressure: Opposition parties in the dominant-party systems of Botswana and South Africa. Dissertation presented for the degree of, Doctor in Philosophy in the Faculty of Arts & Social Sciences at Stellenbosch University.
Dahl, R.A. (1966). Political oppositions in Western democracies. New Haven: Yale University Press.
Demirkaya, B. (2017). What is Opposition Good For. Arts & Sciences Electronic Theses and Dissertations. 1097. https://openscholarship.wustl.edu/art_sci_etds/1097
Graafland, J.J. (2007). Economics, Ethics and the Market: Introduction and Applications. London: Routledge.
Graafland, J.J. (2009). Self-interest. In Jan Peil & Irene van Staveren (eds.), Handbook of Economics and Ethics. Edward Elgar.
Graafland, J.J. (2020). Contingencies in the relationship between economic freedom and human development: the role of generalized trust. Journal of Institutional Economics, 16 (3): 271-286.
Graafland, J.J., & Wells, T. R. (2021). In Adam Smith’s own words: The role of virtues in the relationship between free market economies and societal flourishing, a semantic network data-mining approach. Journal of Business Ethics, 172 (1), 31–42.
Hühn, M. P., & Dierksmeier, C. (2016). Will the Real A, Smith please stand up. Journal of Business Ethics, 136 (1), 119–132.
Khan, A., Islam, S., & Alam, M. (2021). The role of political opposition: A pre-requisite for democracy. Journal of Humanities, Social and Management Sciences, 2 (1), 63–71.
Kotze, H., & Garcia, C. (2008). Opposition Party Support in Africa: An Elite–Mass Analysis. Government and Opposition, 43 (3): 454 - 485.
Kurzman, C. (2004). The unthinkable revolution in Iran. Cambridge: Harvard University Press.
Mill, J.S. (1862). Considerations on Representative Government. CreateSpace Independent Publishing Platform, New York.
Olson, M. (2002). The Logic of Collective Action:  Public Goods and Theory of Groups. Cambridge, Massachusettes: Harvard University Press.
Sartori, G. (1976). Party and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Schedler, A. (2013). The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford: Oxford University Press.
Sen, A. (1987). On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell.
Shaw, J.S. (2005). Public Choice Theory. Available at: https://www.econlib.org/library/Enc1/PublicChoiceTheory.html
Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. MetaLibri Digital, Library.
The Washington Institute for Near East Policy (2018/12/18). Forty Years of the Islamic Republic: What Next?. available in https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/forty-years-of-the-islamic-republic-what-next.