نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، تهران، ایران.

چکیده

حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) فرآیند تحقق اهداف اسلامی را در قالب جامعه‌ی اسلامی را از سال 68 در قالب سخنرانی‌های متعددی تا کنون بیان فرموده‌اند. ایشان الگوی ر سیدن به جامعه‌ی اسلامی را در قالب پنج راهبرد مطرح نموده‌اند که عبارتند از؛ «ایجاد انقلاب اسلامی و در ادامه آن تشکیل نظام اسلامی و در مرحله بعد تشکیل دولت اسلامی می‌باشد که نتیجه تشکیل دولت اسلامی تشکیل کشوری با مدیریت جامع قوانین اسلام است و چنین کشوری می‌تواند زمینه ساز ایجاد تمدن بین المللی اسلامی باشد چرا که در این مرحله می‌تواند با مراودات با کشورهای دیگر زمینه صدور فرامین و قوانین دین اسلام را به سایر ملت‌ها فراهم نماید.» پژوهش حاضر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که جامعه اسلامی چگونه و به چه صورت در شکل گیری و قوام منظومه فکری مقام معظم رهبری نقش آفرینی می کنند. در پژوهش حاضر کوشیده می شود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه‌ای، ضمن تبیین مفهوم «جامعه اسلامی»، نحوۀ تکوین و شکل گیری منظومه فکری مقام معظم رهبری در مورد ابعاد نظری جامعه اسلامی توضیح داده شود. کنکاش‌ها بیانگر آن است که شاخصه‌های تمدن اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری-در متن پژوهش آورده می شود- بنا به نحوۀ تقدم و تاخر، هر کدام به گونه ای در معماری فکری مقام معظم رهبری موثر واقع بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic society in the intellectual system of Hazrat Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • hossian rahmanitirkalai

Faculty of Payam Noor University; Associate Professor

چکیده [English]

Ayatollah Khamenei has stated the process of realizing Islamic goals in the form of Islamic society since 1968 in the form of numerous speeches until now. He has presented the model of reaching the Islamic society in the form of five strategies, which are: "Creation of the Islamic revolution, followed by the formation of the Islamic system and in the next stage, the formation of the Islamic state, the result of the formation of the Islamic state is the formation of a country with comprehensive management of Islamic laws, and such a country can be the foundation for the creation of an international Islamic civilization, because at this stage it can By dealing with other countries, provide the basis for issuing orders and laws of the religion of Islam to other nations. The present research aims to answer the question of how and in what way the Islamic society plays a role in the formation and consistency of the intellectual system of the Supreme Leader. In this research, it is tried to explain the development and formation of the Supreme Leader's intellectual system about the theoretical dimensions of Islamic society, while explaining the concept of "Islamic society" by using the descriptive-analytical method and relying on the information based on the library method. to be The excavations show that the characteristics of Islamic civilization from the Supreme Leader's point of view - are given in the text of the research - according to the way of progress and delay,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic society
  • intellectual system
  • position of Supreme Leader (Madazlah al-Aali)
  • Islamic civilization
  • is an indicator