نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی سوم زن مسلمان بر فرهنگ سیاسی انجام شده است. شواهد بی‏شمار تاریخی نشان می‌دهند که مسئله مشارکت سیاسی زنان ایرانی بدون آنکه ارتباطی به نهضت زنان در اروپا و غرب داشته باشد، ریشه در فرهنگ دینی تشیع دارد. ایدئولوژی حاکم بر جنبش زنان اروپایی بر پایه فمینیسم و سکولاریسم استوار بود اما این اصول در بین زنانی که در نهضت مشروطه و همچنین انقلاب اسلامی شرکت می‏کردند، پایه و اساسی نداشت. فرهنگ سیاسی ساختارها و معنی عرصه سیاسی را به همان روالی آشکار می‌کند که فرهنگ به طور کلی همبستگی یکپارچگی زندگی فرهنگ سیاسی را روشن می‌گرداند. روش این پژوهش تحلیل گفتمان با رجوع به بیانات آیت الله خامنه‌ای براساس آرا لاکلا و موف بوده است. با توجه به مولفه­های فرهنگ سیاسی در ایران هم چون فرهنگ آمریت/ تابعیت، سبب کاهش مشارکت سیاسی زنان در تاریخ شده است، اما به دلیل تاثیر پذیری زنان ایرانی از هویت اسلامی و ایرانی، در مقاطعی خاص از زمان، مشارکت سیاسی زنان افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of women's action and its impact on political culture in the discourse of the Islamic revolution, the third model: Examining the drawing of discourse cores from the perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Zahra Emami 1
  • ahmad bakhshayeshiardestani 2
  • Mohammad Tohidfam 2
  • Hojjatullah Darvishpour 3

1 PhD student of political thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the impact of the third model of Muslim women on political culture. Countless historical evidences show that the issue of Iranian women's political participation has its roots in the religious culture of Shiism, without having anything to do with the women's movement in Europe and the West. The ideology governing the European women's movement was based on feminism and secularism, but these principles did not have a foundation among the women who participated in the constitutional movement as well as the Islamic revolution. Political culture reveals the structures and meaning of the political arena in the same way that culture in general clarifies the correlation of the integration of the life of political culture. The method of this research was discourse analysis with reference to Ayatollah Khamenei's statements based on the opinions of Lakla and Moff. Considering the components of the political culture in Iran, such as the culture of authoritarianism/citizenship, women's political participation has decreased in history. had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • third model
  • Muslim woman
  • political culture
  • politics