نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

عملکرد مناسب در سیاستگذاری علم و فناوری نیازمند چارچوب مناسب مدیریتی و حکمرانی است. علم و فناوری زمانی می تواند نافع، اثرگذار و تحول آفرین باشد که خروجی و محصولات سیاستی حاصل از آن در کشور کاربرد داشته باشد و توانش اجتماعی ایجاد نماید. هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود حکمرانی علم و فناوری و ارائه دلالت های سیاستگذارانه و راه حل های عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی معطوف به تحقق مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. گزارش های پایگاه های معتبر علمی دنیا نشان می دهد به رغم تحریم های مالی و علمی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تاکنون، پیشرفت و رشد تولیدات و استنادات علمی و فناورانه کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی در حوزه های مختلف حکمرانی شتابان و قابل توجه بوده است لیکن برای نیل به مرجعیت علمی در چهل سال دوم انقلاب اسلامی و جهاد علمی مستمر می بایست دلالت های سیاستی مناسبی از جمله؛ ارتقای شاخص های کیفی تولید علم، تقویت دیپلماسی فعالانه و کنشگرانه علمی و فناوری، توازن مطلوب بین تولیدات علمی و شاخص های کسب و کار و نوآوری، تقویت بازار محصولات فناورانه، اتخاذ سازوکار و تسهیل انتقال فناوری و نیز افزایش سهم بخش خصوصی و غیردولتی در هزینه های تحقیق و توسعه کشور صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governance of science and technology based on the declaration of the second step of the Islamic revolution; Political implications

نویسندگان [English]

  • Vahid Araei
  • saeed askari

IAUCTB

چکیده [English]

Proper performance in science and technology policy requires proper management and governance framework. Science and technology can be useful, effective and transformative when the output and political products obtained from it are used in the country and create social power. The purpose of this article is to review and evaluate the current state of governance of science and technology and provide policy-making implications and operational solutions based on upstream documents aimed at realizing the provisions of the statement of the second step of the Islamic Revolution with a descriptive-analytical method and through documentary and library studies. . The reports of the world's most reliable scientific databases show that despite the extensive financial and scientific sanctions against the Islamic Republic of Iran since the beginning of the revolution, the progress and growth of the country's scientific and technological productions and references at the regional and international levels in various areas of governance And it has been significant, but in order to achieve scientific authority in the forty-second year of the Islamic Revolution and continuous scientific jihad, there should be appropriate political implications, including; Improving the quality indicators of science production, strengthening active and proactive science and technology diplomacy, the optimal balance between scientific production and business and innovation indicators, strengthening the technological products market, adopting a mechanism and facilitating technology transfer, as well as increasing the share of the private and non-governmental sector in The country's research and development costs are realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science
  • technology
  • governance
  • statement of the second step
  • Islamic revolution
  • policy making