نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پسا دکترا روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نوشتار حاضر با اتکاء به این مفروض که سیاست خارجی دولت آیت‌الله رئیسی صرفا با رهیافت‌های مادی‌گرایانه و عینیت‌محورانه قابل تفسیر، تبیین و مطالعه نمی‌باشد، درصدد تحلیل و واکاوی شاخص‌هایِ چندگانه در تکوین و شکل‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران- در بازه زمانی سالِ اول دولت سیزدهم- می‌باشد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1401-1400) چگونه باید از طریق رویکرد و رهیافت ارزیابانه مورد کنکاش قرار بگیرد؟ فرضیه کار نیز بدین صورت تدوین شده است که به نظر می‌رسد مولفه‌های چندوجهیِ معطوف به آرمان‌های انقلاب اسلامی اساسِ تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ی مورد بررسی را شامل می شود. در این راستا تحقیق حاضر می کوشد تا نشان دهد مرحلۀ ارزشیابی در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفا نباید به اتمام دولت موکول شود، بلکه در ارزیابی‌های دوره‌ای و مقطعی، نیز در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی دارند. همچنین تحقیق فراروی مبتنی روش توصیفی و تحلیلی می باشد و در جمع آوری اطّلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و بهره‌گیری از سایت‌ها و مجلات چاپی و الکترونیکی و در مورد ابزار مورد استفاده نیز از فیش‌برداری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A representative interpretation of the international policy of Ayatollah Raisi's government

نویسنده [English]

  • saeed chehrazad

Postdoctorate in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

Relying on the assumption that the foreign policy of Ayatollah Raisi's government cannot be interpreted, explained and studied only with materialistic and objective-oriented approaches, this article aims to analyze and analyze multiple indicators in its development and form. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran - during the first year of the 13th government. Therefore, the main question of the research is how the foreign policy of the Islamic Republic of Iran (1400-1401) should be explored through an evaluative approach. The hypothesis of the work is formulated in such a way that it seems that the multifaceted components aimed at the ideals of the Islamic Revolution include the basis of the development of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the period under review. In this regard, the present research tries to show that the evaluation stage in the foreign policy review of the Islamic Republic of Iran should not be postponed to the completion of the government, but periodic and cross-sectional evaluations also play a significant role in the development of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. . Also, the present research is based on descriptive and analytical methods, and library and documentary methods were used to collect information, and printed and electronic websites and magazines were used, and the tools used were also used to collect data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy making
  • policy evaluation
  • foreign policy
  • 13th government
  • Global system of power