نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همواره یک سئوال جدی مطرح بود که جریانهای فکری نسبت به مقوله مهدویت و انتظار چه دیدگاهی دارند؟ بویژه در نیم قرن اخیر که زمینه های فهم و نگرش دقیق تری با رویش انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شده است، لذا تلاش کردیم در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، سه جریان عمده فکری تجدد گرایان و سنت گرایان، و تمدن گرایان مسلمان، به تحلیل این سه نحله فکری بپردازیم، نتایج حاصله را می توان با ترکیب داده ها و جمع بندی اینگونه مطرح کرد که عمده جریان تجددگرایان یک نگاه سکولاریزیستی نسبت به فضای دینی دارند لذا برخی افراد در این نحله یا اصلا اعتقادی به مهدویت ندارند و یا نگاه حداقلی، و جریان نسبت گرایان عمده نگاه به ظاهر بشریت دارند، و مهدویت را با نگاه حداقلی و بعضاً بصورت نگاه انتظار منفی فساد تفسیر می کند، اما نحله فکری تمدن گرایان که با تلاش دقیق به اسلام و با توجه به احکام اجتماعی، سیاسی اسلام تعریف دقیق تر از مهدویت ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The processology of confrontation of intellectual currents with the doctrine of Mahdism in the era of the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Ruhollah Shakri Zavardehi

Associate Professor, Department of Shia Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

A serious question has always been raised that what are the currents of thought regarding the category of Mahdism and expectation? Especially in the last half century, when a more accurate understanding and attitude has been created with the development of the Islamic revolution in Iran, therefore, we tried in this article with the descriptive-analytical research method, the three main intellectual currents of modernists and traditionalists, and Muslim civilizationists. , let's analyze these three schools of thought, the results obtained by combining the data and summarizing can be presented in such a way that the majority of modernists have a secularist view of the religious space, so some people in this school either do not believe in Mahdism at all, or The minimalist view, and the mainstream of relativists look at the appearance of humanity, and interpret Mahdism with a minimal view and sometimes as a negative expectation of corruption, but the intellectual approach of the civilizationists, who with careful effort to Islam and according to the social and political rules Islam provides a more precise definition of Mahdism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • intellectual currentism
  • modernists
  • traditionalists
  • civilizationists