نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های عدالت اجتماعی همواره بخشی از مهم‌ترین آرمان‌های جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. این سیاست‌ها در قوانین بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار می باشد. با این وجود نگاهی به عملکرد سیاست‌ها و قوانین مرتبط با عدالت اجتماعی نشان می‌دهد شاخص‌های مطلوبی در خصوص تحقق این سیاست‌ها وجود ندارد. به همین دلیل مقاله‌ی حاضر در راستای پاسخ به این پرسش برآمده است که سیاست‌های عدالت اجتماعی در سال اول برنامه‌ی ششم توسعه چگونه محقق شده است؟ به عبارت دیگر این مقاله در صدد بررسی و پایش اجرای سیاست‌های عدالت در سال 1396 می‌باشد. هدف اصلی این مقاله پی بردن به این موضوع است که اجرای سیاست‌های عدالت در یک سال چگونه پیش می‌رود. اهمیت این مسئله به دلیل کوتاه بودن زمان رصد و پایش و تعمیم نتایج پایش برای بهبودی اجراء در سال‌های بعدی برنامه حیاتی می‌باشد. داده‌های این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و با استفاده از گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه جمع‌آوری شده‌اند که با روش تفسیری، تحلیل می‌گردند. به این ترتیب پس از بررسی میزان و نحوه‌ی اجرای برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی عدالت موانع اصلی تحقق سیاست‌های عدالت در سال اول برنامه‌ی ششم استخراج گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ضعف در پیش بینی منابع مالی و غیر مالی، فرایند کند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و روند اداری، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، تأثیر تحریم‌ها و ضعف در عوامل مدیریتی برخی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌ی ششم توسعه در سال اول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring and evaluating the implementation of justice policies in the first year of the Sixth Development Plan

نویسنده [English]

  • samaneh keshvardoost

university of Tehran

چکیده [English]

The present article seeks to answer the question of how social justice policies were implemented in the first year of the Sixth Development Plan. The importance of this issue is due to the short time of observation and monitoring results and the generalization of monitoring results to improve performance in subsequent years. The data of this research have been collected through documentary and library method using official reports of the Planning and Budget Organization and analyzed by interpretive method. The main impediments to the realization of justice policies have been identified after monitoring the implementation of the Sixth Plan. The results show that weaknesses in the prediction of financial and non-financial resources, slow adoption of regulations, dependence on oil revenues, and weak management factors are some of the major obstacles to implementing the Sixth Development Plan.