نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته رشته مدیریت دولتی، مقطع دکترا، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های بزرگ حکومت بعد از پیروزی انقلاب، چالش فساد به‌ویژه فساد در بخش اداری و سازمانی بود. در حکومتی که اساس و مبنای آن با شعارهای عدالت‌محورانه و مبارزه با فساد شکل گرفته است، رواج فساد اداری، یک معضل جدی به شمار می‌رود. یکی از بحث‌برانگیزترین سازمان‌ها در ایران در خصوص پدیده فساد اداری، شهرداری‌ها و رأس آن‌ها شهرداری تهران بوده است. با توجه به اینکه هدف از این مطالعه حاضر ارائه الگوی جهت پیشگیری از فساد در شهرداری تهران است. بنابراین در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی، نظریه‌پردازی داده بنیاد استفاده می‌گردد که جهت‌گیری آن فلسفی تفسیری و مبتنی بر نظریه ساختارگرایی اجتماعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان شهرداری تهران و خبرگان، اساتید دانشگاهی و متخصصین حوزه موردپژوهش است. همچنین برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است که بر اساس نظرات 17 نفر متخصص و خبره و کارشناس و مدیر با رویکردی سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی 59 مفهوم در 14 مقوله استخراج شده است که از آن‌ها مقوله طراحی سیستم سلامت اداری و استقرار آن سیستم به‌عنوان مقوله‌های مرکزی و 12 مقوله دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل می‌دهند و در نهایت یک الگو تدوین می‌شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of preventing the challenge of corruption as "one of the major challenges of the government after the victory of the Islamic Revolution" (with a qualitative approach)

نویسندگان [English]

  • Ali Goodarzi 1
  • MirAli Seyed Naghavi 2
  • Fattah Sharifzadeh 2

1 Studied public administration, PhD, Adalat University, Tehran, Iran

2 Professor, Faculty of Accounting Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran