نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از زمان شکل­گیری دولت- ­ملتها در عرصه بین المللی تا اوایل قرن بیستم، ارتباطات میان دولت- ملتها عمدتا به شیوه های رسمی و دیپلماتیک انجام می­شد. اما مطرح شدن مولفه­ های جدیدی مانند انقلاب ­ارتباطات، فعال شدن بازیگران غیردولتی و...  باعث شد تا کشورها برای تحقق منافع ملی خود استراتژی‌های جدیدی را در کنار دیپلماسی رسمی خود تعریف و بکار گیرند. دیپلماسی عمومی از کارآمدترین این استراتژی­ها می­باشد. ایران با برخورداری از فرهنگ و تمدن غنی اسلامی - ایرانی، دارای موقعیت و توان فراوانی برای بهره مندی از دیپلماسی عمومی می ­باشد، که پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، این امر را تا اندازه ای محقق کرده است. جمهوری اسلامی ایران در صدد است، دیپلماسی عمومی خود را در کشورهای مشابه به لحاظ فرهنگی و تاریخی فعال نماید. لبنان با دارا بودن این شرایط و مولفه ­ها نمونه ای مناسب برای این مدل می­باشد. در این مقاله تلاش می­شود تا با تبیین مفهوم رفتارهای حمایتگرانه، تاثیر و نقش آنها در پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Effect of Supportive Behaviors in Promoting and Effectiveing Public Diplomacy of the Islamic Republic of Iran (Case Study of Lebanon)

نویسنده [English]

 • sattar ahaninjan

Master of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

From the formation of nation-states in the international arena to the early twentieth century, relations between nation-states have been largely formal and diplomatic. But the introduction of new components such as revolution-communication, activation of non-governmental actors, etc. caused countries to define and use new strategies to achieve their national interests in addition to their formal diplomacy. Public diplomacy is one of the most effective of these strategies. Iran, with its rich Islamic-Iranian culture and civilization, has a great opportunity and power to benefit from public diplomacy, which the victory of the Islamic Revolution in this country has achieved to some extent. The Islamic Republic of Iran intends to activate its public diplomacy in similar countries culturally and historically. Lebanon with these conditions and components is a good example for this model. This article tries to explain the concept of supportive behaviors, their impact and role in promoting public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Lebanon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supportive Behaviors
 • Humanitarian Actions
 • Islamic Republic of Iran
 • Lebanon
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3، صص 147-178.
 • اسداللهی، مسعود (1384). جنبش حزب الله لبنان، گذشته و حال، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 179-204.
 • اسناد اداره امور دانشجویان خارجی دانشگاه تهران (1390). خرداد ماه.
 • اسناد راهبردی کمیته امداد امام خمینی (1386). تهران: مرداد ماه.
 • اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (1390). خرداد ماه.
 • اسناد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1389). اداره امور دانشجویان داخل، اداره امور دانشجویان غیر ایرانی.
 • آلتهایم، فرانتس (1369). کمکهای اقتصادی در دوران باستان، ترجمه امیر هوشنگ امینی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 • آهنین جان، ستار (1391). نقش و تاثیر رفتارهای حمایتگرانه در اثر بخشی و پیشبرد دیپلماسی عمومی در کشورهای شرق دریای مدیترانه(لبنان، سوریه و فلسطین)، پایان نامه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 • اولمرت، جوزف (1368). شیعیان و حکومت لبنان، مجموعه مقالات مقاومت، تشیع و انقلاب، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
 • برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). «بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 139-172.
 • بی نام (1379). «روابط تاریخی و فرهنگی بین ایران و بیروت؛ رویکردها و تحولات فرهنگی جهان عرب»، ماهنامه رایزنی فرهنگی ایران در بیروت، شماره 12،تیر و مرداد.
 • بیات، فرهاد (1389). مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول؛ نهادها و مراکز فرهنگی، تهران: مراکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • بیات، فرهاد (1389). مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم، نهادها و مراکز فرهنگی، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • بیکی، مهدی (1389). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی لبنان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
 • چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
 • خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای(مد ظله العالی)». دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 1-30.
 • خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص 21-47.
 • داد اندیش، پروانه و احدی، افسانه (1390). «جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول.
 • دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
 • سرخیل، بهنام (1390). جایگاه رفتارهای حمایتگرانه بینالمللی در اندیشه امام خمینی(ره) و تاثیر آن در پیشبر سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • سلیمانی زاده، داود (1387). انقلاب اسلامی و احیای هویت دینی شیعیان لبنان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • فتاحی، حسن.(1389). دیپلماسی حمایت در روابط بین الملل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
 • کاظمی، علی اصغر (1369). نقش قدرت در جامعه روابط بین الملل، تهران: انتشارات قدس.
 • گزارشات سالیانه کمیته امداد امام خمینی از 1383 تا 1390 (1390). تهران: کمیته امداد امام خمینی(ره).
 • لاریجانی، محمد جواد (1369). مقولاتی در استراتژی ملی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • http://:www.farsnews.ir
 • http://:emdad.ir
 • http://:daavar.com
 • http://:tpo.ir