نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

در هزاره جدید، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تحقیق حاضر بر این فرض تاکید دارد که امنیت ملی برخلاف دیدگاه واقع گرایانه سنتی، صرفاً به معنای امنیت نظامی آن هم در سطح خارجی نیست و سطح داخلی آن در تأمین امنیت می‌تواند به اندازه سطح خارجی‌اش مهم باشد چرا که مطالعه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که بیشترین تهدید امنیت ملی این کشورها ناشی از مسائل داخلی، از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی آن ها است و ناامنی و تهدیدات اجتماعی داخلی، تقریباً موضوعی رایج در مطالعات امنیتی این کشورها محسوب می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره گیری از دانش آینده پژوهی و به شیوه توصیفی - تحلیلی و با هدف شناخت مقوم ها و چالش های امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران این مهم را بازکاوی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Security Future Studies in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • masoud motalebi

Assistant Professor of Political Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

In the new millennium, the issue of social security has been considered as one of the pillars of national security, especially in developing countries such as Iran. The author of the present study emphasizes the assumption that national security, contrary to the traditional realistic view, does not simply mean military security at the external level, and its internal level in providing security can be as important as its external level because the study of developing countries shows It is that the greatest threat to the national security of these countries is due to internal issues, including their social and political issues, and insecurity and internal social threats are almost a common topic in the security studies of these countries. The present article tries to re-examine this issue by using the knowledge of futurology in a descriptive-analytical manner with the aim of identifying the issues and challenges of social security in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futurology
 • Security
 • Social Security
 • Citizen
 • Iranian Society
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3، صص 147-178.
 • اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 179-204.
 • امنیت اجتماعی روایتی جامع (1382). گزارش های پژوهشی شماره 7-4-2، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اورعی، غلامرضا صدیقی (1378). «تأثیر عوامل ساختاری بر پدیده امنیت یا ناامنی اجتماعی»، ارائه شده در همایش توسعه و امنیت عمومی، وزارت کشور، اسفند ماه.
 • برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). «بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 139-172.
 • بوزان، باری (1378). مردم، دولتها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
 • بیگدلی، علی (1379). توسعه سیاسی و امنیت عمومی، ارائه شده در همایش «امنیت عمومی و وحدت ملی»، بهمن ماه.
 • پای، لوسین دبلیو و بایندر، لئونارد (1380). بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا سروری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • حسنی فر، عبدالرحمن (1383). «دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ، فصلنامه دین و ارتباطات، پاییز، شماره 23.
 • خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای(مد ظله العالی)». دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 1-30.
 • خبرگزاری ایسنا، «کاهش ازدواج و افزایش نرخ ولادت در سال 94» ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، کد خبر: 95021911656.
 • خوش‌فر، غلا‌مرضا (1380). «نقش امنیت در تحقق قانونگرایی در جامعه»، ماهنامه اطلا‌عات سیاسی و اقتصادی، شماره 144-143.
 • دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
 • دارابی، علی (1395). آینده پژوهی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران: امیر کبیر.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
 • سایت خبری تحلیلی الف، «جدیدترین آمار مصرف مواد مخدر در ایران»، چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴، کد مطلب: 303628
 • صالحی امیری، سیدرضا و کاووسی، اسماعیل (1391). فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی، چاپ دوم، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • علینقی، امیرحسین (1381). «جایگاه امنیت در استراتژی ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.
 • عمید، حسن (1379). فرهنگ فارسی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • کاظمی، علی اصغر (1372). روابط بین‌الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس.
 • کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
 • گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص، ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 • لیک، دیوید و ‌ای مورگان، پاتریک ام (1381). نظم‌های منطقه‌ای؛ امنیت سازی در جهان نوین، ترجمه سیدجلال دهقانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • معین، محمد (1363). فرهنگ فارسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • المنجد فی اللغه (1973م). تهران: انتشارات اسماعیلیان، چاپ 23، افست از روی دارالمشرق، بیروت.
 • نصری، قدیر (1378). «معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت»، جزوه مفهوم شناسی امنیت ‌(شرحی بر تهدیدات)، تهران: موسسه مطالعات راهبردی.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • نویدنیا، منیژه (1382). «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 19.
 • Jones, Richard W (1999). Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.