نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با وقوع انقلاب 1357، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب­های نظری در این زمینه ارائه دهند. هر یک از چارچوب­های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می­کنند. بر طبق نظریه توسعه نامتوازن، انقلاب ایران به این علت رخ داد که شاه ایران در حوزه­های اجتماعی ـ اقتصادی به نوسازی­هایی پرداخت و در نتیجه طبقات کارگر و متوسط جدید را گسترش داد اما از نوسازی در حوزه­ی سیاسی ناتوان ماند، در نتیجه شکاف عمیق میان نظام اقتصادی ـ اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته چنان وسیع شد که منجر به سقوط رژیم گردید. بایندر، آبراهامیان، میلانی و زیباکلام از جمله نویسندگان معتقد به این نظریه در وقوع انقلاب ایران هستند. بررسی نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علت وقوع انقلاب ایران مسأله­ای است که در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع و تحقیقات در دسترش، مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causes of the 1979 revolution in Iran and the achievements of forty years; Using unbalanced development theory

نویسندگان [English]

  • saeed mohammadi gomari 1
  • Hamid Salehi 2

1 Graduated from Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the outbreak of the 1979 Revolution, researchers and thinkers in the social sciences studied the reasons for the outbreak of this revolution and sought to provide theoretical frameworks in this field. Each of the theoretical frameworks, while accepting the existence of different factors in the occurrence of the Iranian revolution, points to one factor as the main factor. According to the theory of unbalanced development, the Iranian revolution occurred because the Shah of Iran undertook reforms in the socio-economic spheres, thus expanding the new working and middle classes, but was unable to modernize in the political sphere. As a result, the deep divide between the developed socio-economic system and the underdeveloped political system became so wide that it led to the fall of the regime. Binder, Abrahamian, Milani and Zibakalam are among the authors who believe in this theory in the occurrence of the Iranian revolution. The study of the theory of unbalanced development in explaining the cause of the Iranian revolution is an issue that has been studied in this research by descriptive-analytical method and using the sources and research at its disposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • 1979 Iranian Revolution
  • Theory of Unbalanced Development
  • Huntington