نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در اندیشه امام خمینی(ره)، با توسعه حوزه مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای (اسلامی) و جهانی تعریف می‌شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی اسلام در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازنوع برون‌گرا و جهان‌گرایانه است. یعنی ایشان تلاش در جهت توسعه نفوذ اسلام در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای مرزهای ملی می‌داند. در منظر امام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان‌گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومت اسلامی کارآمد انجامیده است. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقلاب‌هاست که البته نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن‌ها متفاوت ‌است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان با پیگیری مسئولیت‌های فراملی می‌انجامد. سؤال اصلی این است که در اندیشه امام خمینی، دولت اسلامی جهت تحقق جهانگرایی اسلامی، چگونه باید گام بردارد و این مجموعه مسئولیت فرا ملی دولت اسلامی، چه نسبتی با منافع ملی برقرار می کند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran, the Roadmap for Globalism in Imam Khomeini's Political Thought

نویسندگان [English]

 • ali bizhani 1
 • ahmad yousefpoor 2

1 Assistant Professor of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Master of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Imam Khomeini's thought, with the development of the responsibilities of the Islamic system, the purpose of establishing such a system at three national, regional (Islamic) and global levels is defined. Therefore, his comprehensive approach to the political system of Islam in the absence of the leadership of the Infallible Imam is extroverted and cosmopolitan. That is, he considers the effort to expand the influence of Islam in the world as the original responsibility of the Islamic State beyond national borders. In Imam's view, the way to the success of such an Islamic cosmopolitan approach is to issue a revolution that has led to the realization of an efficient Islamic government. The idea of ​​export is the common ideal of most revolutions, although the type and nature of such action varies from type to type. In Imam Khomeini's political thought and life based on religious principles, export has its own characteristics. In this approach to realistic idealism, the export of the Islamic Revolution is a two-pronged strategy that, based on the interests of both parties, leads to the pursuit of national interests while pursuing transnational responsibilities. The main question is how in Imam Khomeini's thought, the Islamic State should take steps to achieve Islamic globalism, and what relation does this set of transnational responsibilities of the Islamic State have with national interests?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Secularism
 • Political Thought
 • Imam Khomeini
 • Roadmap
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3، صص 147-178.
 • اسپوزیتو، جان.ال (1388). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: باز.
 • اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 179-204.
 • امام خمینی، روح الله (1375). ولایت فقیه تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • امام خمینی، روح الله (1378). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). «بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 139-172.
 • برینتون، کرین (1363). کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نو.
 • بی نام (1384). صدور انقلاب از دیدگاه امام، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
 • پروانه، محمود (1387). «دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))»، فصلنامه دین وسیاست، شماره18-17، پاییز و زمستان.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • حشمت زاده، محمدباقر (1385). تأثیر انقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • خامنه ای، سید علی (16/3/87). «سخنرانی سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)»، روزنامه کیهان.
 • خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای(مد ظله‌العالی)». دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 1-30.
 • دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
 • دهشیری، محمدرضا (1380). درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
 • عمید زنجانی، عباسعلی (1376). فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.
 • فارسی، جلال الدین (بی تا). انقلاب تکاملی اسلام، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • فلاح نژاد، علی (1384). سیاست صدور انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
 • گودرزی، غلامرضا (1386). تصمیم گیری استراتژیک(مطالعه موردی رویکرد موعود گرایی شیعه)، تهران: دانشگاه امام صادق.
 • مطهری، مرتضی (1382). انسان و ایمان، تهران: صدرا، چاپ بیست و دوم.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • نقیب زاده، احمد (1369). تحولات روابط بین الملل(از کنگره وین تا به امروز)، تهران: قومس.