ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)
ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)

محمد اسماعیل نباتیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 49-71

چکیده
  ولاء و پیوند میان مسلمانان و برائت از کافران، از تعالیم بنیادی اسلام در حیات اجتماعی محسوب می‌شود که شکل‌دهندۀ هویت واحدی تحت عنوان امت واحده می‌باشد. امام خمینی(ره) در مسیر مبارزه و نیز در دوره حاکمیت، ...  بیشتر
مساله فلسطین از جنبش خلافت مسلمانان هند تا انقلاب اسلامی ایران
مساله فلسطین از جنبش خلافت مسلمانان هند تا انقلاب اسلامی ایران

محمود نقدی پور

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 179-198

چکیده
  مسئله فلسطین و حق حاکمیت مسلمانان بر آن، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره یک از مهمترین مسائل پیشروی جهان اسلام بود و به نسبت در گذر زمان اهمیت این موضوع دچار فراز و فرودهایی بوده است با شکست امپراتوری ...  بیشتر
بیداری اسلامی بازتابی از نور انقلاب اسلامی (بر اساس نظریه نظام نوری شیخ اشراق)
بیداری اسلامی بازتابی از نور انقلاب اسلامی (بر اساس نظریه نظام نوری شیخ اشراق)

امیرعلی کتابی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 195-223

چکیده
  بیش از چهل سال است از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، انقلابی که بنا به گفته بنیانگذار کبیرش امام خمینی(ره) انفجار نور بود، انفجاری نوری که تشعشعات نورش بعد از گذشت چهار دهه؛ بهتر و ملموس‌تر می‌توان دید ...  بیشتر