تاثیر هویت ملی چندپارۀ ایران بر توسعه سیاسی کشور
تاثیر هویت ملی چندپارۀ ایران بر توسعه سیاسی کشور

سید محمدرضا موسوی؛ علی نقی لو

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 81-100

چکیده
  پژوهش حاضر با اتکاء به این مفروض که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفا با رهیافت­ های مادی­ گرایانه و عینیت­ محورانه قابل تفسیر، تبیین و مطالعه نمی­ باشد، درصدد تحلیل و واکاوی نقش مفهومِ بین­ ...  بیشتر
علل وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی
علل وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

سید محمدرضا موسوی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 27-49

چکیده
  بدون تردید­ انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب قرن بیستم بوده است که توانسته تأثیرات گسترده­ای در سطح داخلی و بین­المللی برجای بگذارد. وجه تمایز آن با سایر انقلاب‌ها، در تأکید آن بر معنویت و ...  بیشتر