نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

مساله شناخت دقیق شاخص ها و بایسته های «مسجد تراز» در تمدن نوین اسلامی بعنوان اولین بستر خودسازی و جامعه پردازی و نیز نخستین نهاد عینی تمدن اسلامی است که مورد تاکید علمای دین به ویژه امامین انقلاب اسلامی است، ضروری می باشد. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد شاخص‌ها و بایسته‌های «مسجد تراز» در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر امامین انقلاب اسلامی را شناسایی نماید. در مقام فرضیه و پاسخ به سوال اصلی باید گفت دیدگاه آیه الله خامنه ای با امعان نظر به مبنای تمدنی امام خمینی به عنوان راه حل شکل‌گیری مسجد تراز در نظر گرفته شده است.

یافته ها و نتایج تحقیق مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی حاکی از این استکه ویژگی های مسجد تراز در منظومه فکری مقام معظم رهبری در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی و بر اساس مبنای تمدنی امام خمینی، عبارتند از: 1- ضرورت ایجاد تحولِ معنوی بوسیله مسجد. 2-ضرورت ایجاد تحولِ شناختی بوسیله مسجد با داشتن کارکردهای ذیل: الف: مدرسه و محل تعلیم ب: تبلیغ و آگاه‌ سازی افکار عمومی پ: پایگاه مقابله با تهاجم فرهنگی و اعتقادی. 3- ضرورت ایجاد تحولِ کارکردهای سیاسی –اجتماعی مسجد با داشتن کارکردهای ذیل الف: نظارت بر مساجد از شوءن حکمرانی ب: محل اتخاذ تصمیم های مهم سیاسی پ: محل اطلاع رسانی در ابعاد مختلف ث: محلی برای تجمع جهادگران، مقدمات دفاع و مداوای مجروحان جنگی ح: کانون فعالیت‌ های اجتماعی مانند کمک‌ رسانی، همدلی و مشاوره خ: کانونی برای مقاومت در برابر استبداد و ظلم ستمگران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Taraz Mosque, the intellectual system of the Supreme Leader, the basis of Imam Khomeini's civilization and modern Islamic civilization.

نویسندگان [English]

  • hamidreza moniri 1
  • Seyed Mohsen Mousavi 1
  • Mohammed Hussain safari 2

1 Professor at Mazandaran University

2 Masters student

چکیده [English]

The issue of accurate understanding of the indicators and requirements of the Excellent Mosque: Elite Mosque" in modern Islamic civilization is necessary because it is considered as the first platform for self-improvement and socialization, as well as the first objective institution of Islamic civilization, and is emphasized by religious scholars, especially two leaders of the revolution. For this purpose, this article tries to identify the indicators and requirements of the " Excellent Mosque" in the process of realizing the new Islamic civilization from the perspective of two leaders of the Islamic Revolution. As a hypothesis and answer to the main question, it should be said that Ayatollah Khamenei's point of view is considered as a solution for the formation of the Excellent Mosque, with a detailed analysis of the civilizational basis of Imam Khomeini. The findings and results of the research based on the descriptive and analytical method indicate that the characteristics of the Excellent Mosque in the intellectual system of the Supreme Leader in the process of realizing the modern Islamic civilization and based on the civilizational basis of Imam Khomeini are: 1. The need to create spiritual and moral progress through the mosque.2. The necessity of creating a cognitional progress by the mosque with the following functions: A: School and place of education, B: Propaganda and awareness of public opinion, C: a base for contrasting cultural and religious invasion. 3. Necessity of creating jurisprudential progress by the mosque with the following social-political functions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taraz Mosque
  • Imams of the Islamic Revolution
  • New Islamic Civilization
  • Transcendental Education