نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،اندیشه‌سیاسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.

2 استاد گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

چکیده

نهضت مشروطه جایگاه ویژه‌ای درتاریخ سیاسی معاصر ایران دارد. در روند تحولات نهضت مشروطه شکل‌گیری ائتلاف گسترده‌ای از کنشگران قابل مشاهده است. روحانیون، بازاریان، روشنفکران و حتی اقلیت‌های مذهبی و قومی در شکل گیری این انقلاب دخیل بوده‌اند. با این‌حال نتیجه نهایی این انقلاب چیزی متفاوت از هدف گروه‌ها و احزاب و سازمان‌ها بوده است. بنابراین سئوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با رویکرد جامعه شناختی جایگاه کارگزاران مشروطه در شکست این جنبش را چگونه می‌توان تحلیل و بررسی کرد؟ فرضیه تحقیق این است که تضادهای داخلی و تناقض‌های آشکار در کنش ورزی گروه‌های دخیل در این انقلاب عامل اصلی شکست این جنبش محسوب می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عدم تعریف درست از مشروطه، دگردیسی مشروطه خواهی به شکل گیری دولت نوساز در قالب فرد قدرتمند(در اینجا رضاشاه)، تناقض‌ها و دودستگی‌های در کارگزاران مشروطه، دخالت قدرت‌های خارجی و تحت کنترل قرار دادن روند تحولات مشروطه باعث عدم موفقیت این نهضت شده و نتیجه نهایی آن تولد یک دیکتاتوری جدید از دل آن بود. روش تحقیق در پژوهش کنونی، کیفی است و تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی –تحلیلی در قالب الگوی جامعه شناسی تاریخیِ تفسیری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and sociological analysis of the role of agency elements in the failure of the constitution

نویسندگان [English]

  • Hossein Siamian Gurji 1
  • Ahmad Bakhshishi Ardestani 2
  • Mohammad Tohidfam 3
  • Sosan Safaverdi 4

1 PhD student, Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

parties and organizations. So, the question that arises here is how to analyze and examine the position of constitutional agents in the failure of this movement with a sociological approach? The hypothesis of the research is that the internal contradictions and obvious contradictions in the actions of the groups involved in this revolution are considered the main reason for the failure of this movement. The results of the research show that the lack of a correct definition of the constitution, the transformation of constitutionalism into the formation of a new state in the form of a powerful person (here Reza Shah), the contradictions and divisions of the institution of the clergy, as well as the challenge of the clergy with the complete introduction of concepts and values Western influence - which was in conflict with Islamic values - to the Iranian society, the intervention of foreign powers and the control of the process of constitutional changes caused the failure of the constitution, and the final result was the birth of a new dictatorship from its heart. The research method in this article is descriptive-analytical, and the data was collected in a library and survey method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • constitutionalism
  • dictatorship
  • legitimacy
  • internal contradictions