نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان تهران ایران

چکیده

یکی از ثمرات اندیشه های فقهی و کلامی آیت الله خامنه ای، حوزه علمیه انقلابی است که معتقد به اسلام سیاسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیهِ جامع الشرایط می باشد. این مقاله در صدد پاسخ گویی به این سوال است که شاخص های حوزه علمیه انقلابی با رویکرد جامعه شناختی از نگاه معظم له کدام هستند و دیدگاه قرآن کریم به این شاخص ها چگونه است. روش این پژوهش کیفی و در جمع آوری داده ها از روش اسنادی و در تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای پاسخ به این سوال، سخنان ایشان پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مقولات حاصل از آن با مقولات مورد نظر در قرآن کریم مقایسه شد تا میزان انطباق آن مشخص شود. شاخص های به دست آمده عبارتند از : تهذیب نفس، پاسخگویی به مسائل روز جامعه، همکار و پشتیبان حکومت، مستقل از دولت در معیشت طلاب، تولید و تبیین فکر در جامعه، عامل نفوذ در قلب مردم، عالم بودن، لحاظ کننده ظرفیت های انقلاب در تحلیل ها، استفاده کننده از ظرفیت های انقلاب در تبلیغ دین. بر اساس یافته های پژوهش، در آیات قرآن به بیشتر مقوله هایی که در تحلیل بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the indicators of the revolutionary seminary in the thought of the Supreme Leader and its comparison with the Holy Quran

نویسنده [English]

  • mohamad hosein nazemi ashani

استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان تهران ایران

چکیده [English]

One of the fruits of Ayatollah Khamenei's jurisprudential and theological thoughts is the revolutionary seminary, which believes in political Islam and is based on the absolute authority of the jurist. This article aims to answer the question of what are the indicators of the revolutionary seminary from the point of view of His Holiness and what is the view of the Holy Quran on these indicators. The method of this research is qualitative and documentary method was used in data collection and thematic analysis method was used in data analysis. To answer this question, his words about this issue were examined. The resulting categories were compared with the desired categories in the Holy Quran in order to determine the extent of its conformity. The obtained indicators are: self-improvement, responding to the issues of society, collaborating and supporting the government, independent from the government in the livelihood of students, producing and explaining thoughts in the society, influencing the hearts of the people, being a scholar, taking into account the capacities of the revolution. In the analysis, the user of the capacities of the revolution in the propagation of religion. Based on the findings of the research, most of the categories extracted in the analysis of the Supreme Leader's statements have been mentioned in the verses of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The indicators of the revolutionary seminary
  • political Islam
  • the thought of the Supreme Leader
  • the Holy Quran