نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، نهضتی مردمی ـ اسلامی است که اهداف مهمی را برای پیشرفت انسان و جامعه دنبال می کند. گرایش به تبعیض طبقاتی می تواند هستی پذیری برخی از مقاصد متعالی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کند. تمایل به تجمل گرایی، در لایه هایی از صاحبان قدرت، می تواند نوعی از حکمرانی غیر علوی را به نمایش گذارد و مشی غیر الهی و غیر مردمی این سبک از رفتار قادر است مشکلاتی را در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی دیدگاه ها، سعی در بازشناسی آسیب های گرایش به تبعیض طبقاتی دارد. ارائه تعریفی مشخص از اشرافیت و کاوش راهی برای رفع این آفت و اجتناب از آن؛ از گذرگاه فرهنگ سازی عمومی، توسعه نظارت مردمی و رسانه ای و جایگیری عنصر ساده زیستی، به عنوان یکی از مولفه های اصلی برای حضور در سمتهای جمهوری اسلامی، از جمله اهداف این پژوهش است. ضعف عملکرد نهادهای متولی ازجمله قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و نهادهای حاکم و همچنین دخالت افراد ذینفوذ و جناح های سیاسی در امر برخورد با تبعیض طبقاتی و اکتفای صرف به سخنرانی، از مهمترین علل رشد تبعیض طبقاتی در جمهوری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Pathology of Fighting against Class Discrimination after the Iranian Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Asghar Alemian 1
  • Masoud Raei 2
  • Gholamhossein Masoud 3

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran,

چکیده [English]

The Islamic Revolution is a public-Islamic movement that follows important goals for the progress of man and society. The tendency toward class discrimination can challenge the entity of some supreme purposes of the Islamic Republic. The inclination to luxury orientation among some layers of authorities can demonstrate a type of non-Alavi ruling and the non-divine and non-popular policy of this behavior style can create some problems for the realization of the Islamic Revolution’s objectives. The present study aims to recognize the harms of the tendency toward class discrimination using a descriptive-analytical method and reviewing the available opinions. Provision of a specific definition of aristocracy and exploration of a way to obviate and avoid this defect through a public culturalization and development of the public and media supervision as well as the infusing the element of simple lifestyle as one of the main components to get any position in the Islamic Republic, are among the objectives of the present study. The weak performance of the responsible institutions, such as the legislature, the executive, the judiciary, and the governing institutions, as well as the involvement of influential people and political factions in fighting against class discrimination, and mere reliance on speeches, are among the most important causes of the growth of class discrimination in the Islamic Republic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • class discrimination
  • social justice
  • corruption
  • national security