نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سیاستگذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

نظارت نقش عمده‌ای در بهبود سیاست‌ها و کارکردهای دولت ایفا می‌نماید؛ هدف از ایجاد حکمرانی نظارتى، کنترل انحراف هاى احتمالى در دستگاه هاى اداری است تا از طریق ارائه بازخوردهاى اصلاحى، ضمن فراهم ساختن اطلاعات لازم براى بهبود حکمرانی و سیاستگذاری، اصلاحات فرایندی لازم در ارکان نظام سیاسی و اداری اعمال شود. قوه قضاییه با اعمال نظارت قضایی عام و فراگیر و به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب‌شناسی، پیشگیری و مقابله با سوءجریان، تخلف و جرم نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این می‌پردازد که حکمرانی نظارت قضایی در دو سطح درونی و بیرونی ناظر بر همه فعالیت‌ها و اعمال دستگاه های اداری بوده و موجبات تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان را به دو شیوه نظارت استطلاعی (اطلاع از طرز کار و حسن جریان امور و چگونگی اجرای قوانین در سازمان‌ها و ادارات دولتی) و نظارت دادرسی (رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات، اقدامات و آئین نامه‌های دولتی و احکام مراجع شبه قضایی قوه مجریه) فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Governance of judicial supervision over the actions of the administrative bodies of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Vahid Araei

Assistant Professor of Public Policy, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supervision plays a major role in improving government policies and functions; The purpose of establishing supervisory governance is to control possible deviations in administrative institutions so that by providing corrective feedback, while providing necessary information to improve governance and policy-making, necessary process reforms are applied in the political and administrative system. Judiciary, by exercising general and inclusive judicial supervision, and as the main supervisory authority of the country and protector of citizens' rights, has the duty to diagnose, prevent and deal with misdemeanors, violations and crimes by carrying out supervision and inspection. Using the analytical descriptive method, this article deals with the fact that the governance of judicial supervision at both internal and external levels oversees all the activities and actions of administrative bodies and ensures compliance with laws and regulations, preventing abuse of power and leaving the field. Competence and authority and compensation for the damages caused to the citizens in two methods of survey monitoring (information about the way of working and the good flow of affairs and how the laws are implemented in government organizations and offices) and judicial monitoring (dealing with complaints against decisions, actions and regulations of the government and It provides the provisions of the quasi-judicial authorities of the executive branch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • supervision
  • judicial supervision
  • administrative system
  • judiciary