نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

دیپلماسی فرهنگی، معماری بزرگراه دوطرفه به منظور ایجاد کانال هایی برای معرفی تصویر واقعی و ارزش های یک ملت و در عین حال ، تلاش برای دریافت درست تصاویر واقعی از سایر ملت ها و فهم ارزش های آنها است. بررسی سطوح کمی و کیفی روابط کشورمان با اروپا حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی آن‌ گونه که باید، نتوانسته است به مدد دیپلماسی رسمی آمده و به‌ عنوان کاتالیزوری به تسهیل ارتباطات و تعمیق آن‌ها کمک نماید. این مقاله بر آن است تا با تبیین موانع و آسیب های پیش روی این رویکرد در روابط با اروپا به ویژه کشورهای آلمان،اتریش و هلند بپردازد و در این راستا، نظرات برخی متولیان دیپلماسی فرهنگی را به بحث می گزارد و در پایان در پی ارائه راهکار و پیشنهاداتی جهت زدودن موانع و کم رنگ تر کردن آثار منفی در عرصه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایران هراسی در اروپاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Iran's cultural diplomacy towards Iranophobia in the European Union

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghalenoie 1
  • Davood Kiani 2
  • Mahdi Javdani Moqaddam 3

1 PhD Student, Department of International Relations, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor at International Relations Dep., Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.( corresponding author).

3 Assistant Professor at International Relations Dep., Imam Sadiq (AS) University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Review:

Cultural diplomacy is the architecture of a two-way highway in order to create channels to introduce the true image and values ​​of a nation, and at the same time, trying to correctly receive true images from other nations and understand their values. Examining the quantitative and qualitative levels of our country's relations with Europe indicates that cultural diplomacy, as it should, has not been able to help official diplomacy and help as a catalyst to facilitate and deepen relations. This article aims to explain the obstacles and harms faced by this approach in relations with Europe, especially Germany, Austria and the Netherlands, and in this regard, it discusses the opinions of some cultural diplomacy custodians and at the end presents There are solutions and suggestions to remove the obstacles and reduce the negative effects in the field of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the face of Iranphobia in Europe.

Keywords: cultural diplomacy, foreign policy, Iranophobia, international relations, European Union

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural diplomacy
  • foreign policy
  • Iranophobia
  • international relations
  • European Union