نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تا پیش از وقوع جنگ اول جهانی و سقوط امپراتوری عثمانی، متفکران جهان اسلام اغلب دو مقوله ی دین و دولت را مفاهیمی به هم پیوسته تفسیر می کردند و قائل به جدایی و تفکیک دین و دولت از یکدیگر نبودند. در اواخر دوران امپراتوری عثمانی و اواسط حکومت قاجار، با رشد تفکرات سیاسی غرب در جهان اسلام و بعدها با سقوط این امپراتوری، اندیشه های سیاسی مدرن در میان روشنفکران و نوگرایان مسلمان رشد و گسترش یافت. از قرن نوزده محصلانی که به اروپا رفته بودند، با تاثیرپذیری از اندیشه دولت – ملت ندای جدایی دین از دولت را مطرح کردند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی این جریان بیش از پیش تقویت شد و با طیف مذهبیون وارد چالش جدی شد. امام خمینی(ره) که پس از درگذشت آیت الله بروجردی مرجعیت حوزه علمیه را عهده ­دار بود، تلاش کرد تا با ارائه تفسیری جامع­ گرایانه از دین آن را به تمامی ابعاد زندگی انسان پیوند دهد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با طرح این پرسش که منظور از تفسیر جامع­گرایانه امام از اسلام چیست، پاسخ ایشان را در قالب موضوعات عمدتاً سیاسی- اجتماعی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini and the comprehensive interpretation of Islam

نویسندگان [English]

  • mahmoud naghdipour 1
  • Abdolvahed Ghaderi 2

1 PhD student in Islamic History, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

2 PhD student in Islamic History, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Before the outbreak of World War I and the fall of the Ottoman Empire, thinkers in the Islamic world often interpreted the two categories of religion and state as interconnected concepts and did not believe in the separation of religion and state. Towards the end of the Ottoman Empire and the mid-Qajar period, with the growth of Western political thought in the Islamic world and later with the fall of this empire, modern political thought grew and expanded among Muslim intellectuals and modernists. In the nineteenth century, students who went to Europe, influenced by the idea of ​​the nation-state, called for the separation of religion and state. With the coming to power of the Pahlavi government, this trend was further strengthened and entered into a serious challenge with the religious spectrum. Imam Khomeini, who was in charge of the seminary after the death of Ayatollah Boroujerdi, tried to link it to all aspects of human life by presenting a comprehensive interpretation of religion. The present study tries to explain his answer in the form of mainly socio-political issues by asking the question of what is meant by the Imam's holistic interpretation of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam West holistic Imam Khomeini religion and government clergy