نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی ،واحدچالوس،دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس ، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس، ایران

چکیده

نهضت سلفی با نام جنبش سلفی جنبشی احیا گرایانه در درون اسلام سنی می باشد که بهنوعی بازگشت به اسلام اولیه بوده است که در واقع این نهضت منجر به تشدید خشونت در جوامع مسلمان و غیر مسلمان بوده که نتیجه ی آن ظهور حکومت اسلامی افراطی به نام داعش بود که در واقع اندیشه های آنان متکی بر اقدامات خصمانه علیه کفار ،منافقین و مشرکین برای دستیابی به آرمانهای این گروه بوده است که خلافت داعش تحولات گوناگونی را نیز پشت سر گذاشته است در اسلام سیاسی نوسلفیه مبتنی بر خلافت داعش مبارزه و تکفیر و تشدید خشونت همراه با فتنه در دنیای اسلام امت جهانی اسلامی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است در مقابل اسلام سیاسی شیعی مبتنی بر امامت و رویکردهای انقلاب اسلامی را داریم که در این خصوص باید اذعان داشت پیوند میان دین و سیاست همواره از اصول و خط فکری انقلاب اسلامی بوده است که رهبری و جمهوری اسلامی بر مبنای آن استوار می باشد که نمادی از مقاومت هویتی و فرهنگی می باشد از مهمترین خصیصه ها ی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی سیاسی بودن آن است بنابراین اسلام مطلوب انقلاب اسلامی که در عمل به کارگرفته شده و به حاکمیت دست یافته است، اسلام سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the sociology of Shiite political Islam based on the Imamate and the approaches of the Islamic Revolution and Neo-Salafi political Islam based on the caliphate with an emphasis on ISIS

نویسندگان [English]

  • ebrahim masoumi 1
  • saeed eslami 2
  • kamal pouladi 3

1 Ph.D. student in Political Science, Political Thought, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Chalos Unit, Islamic Azad University, Chalos, Iran.. (Responsible Author)

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Chalos Branch, Islamic Azad University, Chalos, Iran

چکیده [English]

The Salafist movement, known as the Salafist movement, is a revivalist movement within Sunni Islam, which is a kind of return to early Islam, which actually led to the escalation of violence in Muslim and non-Muslim societies, which resulted in the emergence of an extremist Islamic government called ISIS. In fact, their thoughts have relied on hostile actions against infidels, hypocrites and polytheists to achieve the goals of this group, and the caliphate of ISIS has also gone through various changes in the political Islam of New Salafism based on the caliphate of ISIS, fighting and excommunication and intensifying violence. Along with sedition in the world of Islam, the Islamic world has faced many problems. On the other hand, we have Shia political Islam based on the Imamate and the approaches of the Islamic Revolution, and in this regard, it should be acknowledged that the connection between religion and politics is always one of the principles and line of thought of the revolution. It has been Islamic, and the leadership and the Islamic Republic is based on it, which is a symbol of identity and cultural resistance, one of the most important features of the Islamic Revolution under the leadership of Imam Khomeini is that it is political, therefore, the desired Islam is the Islamic Revolution that has been implemented in practice and Achieve sovereignty Bottom line, Islam is political.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Islam
  • New Salafi Caliphate
  • Islamic Revolution
  • Sociology of Political Islam
  • Islamic Ummah
ازغندی، علیرضا (1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات قومس.
ازغندی، علیرضا (1394). چارچوب و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات قومس.
اسلامی، سعید (1399). «مقایسه تحول نگرش به مفهوم جهاد در سلفیه به نوسلفیه و بررسی تأثیر آن بر تحولات سیاسی خاورمیانه»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال 8، شماره 28.
امیری، سروش و کیانی، جواد (1398). «گفتمان مقاومت شهید قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(2)، 9-30.
برزگر، کیهان (1394). گزارش نشست اعتدال و افراط در منطقه خاورمیانه، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
پرهوده، کامران (1391)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مسئله بیداری اسلامی با بررسی موردی بحرین و سوریه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
چهرآزاد، سعید (1399). ««بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، 35-50.
حاتمی، محمدرضا (1394). «شکل‌گیری داعش در پویش جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره هشتم، شماره 30، تابستان.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(3)، 21-47.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1387). «سیاست خارجی رهایی بخش: نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره دوم، تابستان.
دهقانی‌فیروزآبادی، جلال (1388). سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر سمت.
شفیعی سیف آبادی، محسن (1398). ««سردار سلیمانی و بسیج مردمی در عراق و سوریه (زمینه های شکل گیری تا نقش و نیات شهید سلیمانی)»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(2)، 85-109.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). ««راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس»، 5(4)، 29-45.
عباسی، محمود (1393). «سنخ‌شناسی داعش»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال پانزدهم، شماره 58، تابستان.
فدائی دولت، فریدون و آقائی، سید داود (1399). «بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(1)، 203-224.
فلاحی، علی (1380). «سازنده گرایی در سیاست خارجی»، فصلنامه راهبرد، شماره بیست و یکم، پاییز.
قوام، عبدالعلی (1380). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ هفتم، تهران: سمت.
قوام، عبدالعلی (1388). روابط بین‌الملل: رویکردها و نظریه‌ها، چاپ سوم، تهران: نشر سمت.
کسرایی، محمد سالار، داوری مقدم، سعید (1393). «برآمدن داعش در خاورمیانه: تحلیل جامعه شناختانه»، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره اول.
مسجد‌جامعی، محمد (1395). ایران و جهان عرب: تحولات ژئوپلتیک ایران، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول.
ملکی عزین‌آبادی، روح اله؛ موسوی، سید محمدرضا و جلالی‌راد، محمدصادق (1398). «بررسی رویکرد ایالات‌متحدۀ آمریکا علیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمرکز بر اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، 129-159.
هادیان، ناصر (1382). «سازه انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی»، مجله سیاست خارجی، شماره 68.
یورگن، تودنهوفر (1394). ده روز با داعش از درون دولت اسلامی، ترجمه علی عبداللهی و زهرا معین الدینی، تهران: انتشارات کوله پشتی.