نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان ، ایران

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 استادیار گروه عرفان اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مسئله امامت و ولایت در اندیشه‌ اسلامی و در قرآن و سنت که به عنوان منبع اصلی اسلام‌اند‌ از جایگاه بلند و مرتبه ی عظیم برخوردار است. در قرآن مقام ولایت مختص خداوند است و به اذن او، این مقام به پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت واگذار شده است. یکی از افرادی که از منبع آیات قرآنی، احادیث و روایات نبوی و علوی‏‏ بهره برده و به مسأله ولایت ورود کرده امام خمینی(ره) است؛ ایشان موضوع «ولایت» را‏‎ ‎‏تبیین نموده و راه جدیدی در تحریر و تقریر چنین مقوله  ای برای همگان باز کرده است و در جهت تکامل،‏‎ ‎‏توسعه و تفصیل ولایت پژوهی، گامی نوین و محکم برداشته اند. وی ولایت را تنها بر مشرب عرفان نظری صِرف و مباحث و‏‎ ‎‏اصطلاحات متداول بیان نکرده است بلکه از سه روش نقل، عقل و کشف و شهود استفاده‏ نموده است و بحث ولایت در آثار ایشان با بیانی استدلالی و استنادی و نقلی مطرح شده است و نوشته های ایشان قابل برداشت و کاربردی است. مقاله حاضر به تبیین دیدگاه امام در باره نقش اجتماعی، سیاسی ولایت به تکیه بر آیات قرآنی می‌پردازد. هدف این پژوش این است ضمن پرداختن به نقش محوری ولایت با مستندات آیات قرآن، با بهره گیری از نظرات امام جایگاه اجتماعی، سیاسی ولایت در جامعه را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Qur'anic Origin of Social and Political Wilayat in Imam Khomeini's Thought

نویسندگان [English]

  • maryam daneshi 1
  • saeed abasi nia 2
  • maryam bakhtiar 3

1 Doctoral student, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

3 Assistant Professor of Islamic Mysticism Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The issue of Imamate and Wilayat in Islamic thought and in the Qur'an and Sunnah, which are the main source of Islam, has a high and great status. In the Qur'an, the position of guardianship belongs to God, and with His permission, this position has been assigned to the Prophets and the Ahl al-Bayt of purity and innocence. Imam Khomeini (RA) is one of the people who used the sources of Quranic verses, hadiths, and prophetic and Alevi traditions and entered into the issue of guardianship. He has explained the subject of "province" and has opened a new way in writing and interpreting such a category for everyone, and they have taken a new and firm step in the direction of evolution, development and detailing of the study of province. He did not explain Wilayat only on the basis of theoretical mysticism and common discussions and terms, but he used three methods of narration, reason, discovery, and intuition, and the discussion of Wilayat in his works is presented in an argumentative, citation, and narrating manner. and his writings are understandable and useful. The present article explains Imam's view about the social and political role of the province based on Quranic verses. The aim of this study is to explain the social and political position of the province in the society while addressing the central role of the province with the documentation of the verses of the Qur'an, using the opinions of the imam.