نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی قرن بیستم بوده است. تقریبا تمامی تحلیلگران و نویسندگانی که به بررسی انقلاب اسلامی پرداخته اند این انقلاب را در زمره انقلابات بزرگ سیاسی اجتماعی همچون انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین دانسته‌اند. با توجه به بازتاب وسیعی که انقلاب اسلامی در سطح جهان اسلام داشت، به تبع آن شکل گیری تحولات، گروه ها و جریانات سیاسی – اسلامی را به دنبال داشته است. این گروه ها و جریانات بعنوان بازیگران جدید در صحنه سیاسی و اجتماعی ظاهر شده اند. انقلاب اسلامی با احیا آموزه‌های اسلامی بر اساس قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و نیز روشی فراتر از همه اختلافات ملی، قومی و مذهبی این روند را تسریع بخشید. فلذا در طول سه دهه اخیر تحت تأثیر موج اسلامی خواهی در منطقه بعد از انقلاب اسلامی ایران ما شاهد حضور جریانات آزادی خواهی و اسلام گرا در بسیاری از مناطق دنیا از جمله کردستان عراق هستیم. اگر عمیقاً به ظهور و رشد جریانات اسلامی در کردستان عراق با توجه به تاریخ تشکیل احزاب اسلام گرا و محل جغرافیایی آنها اندیشیده شود این واقعه کاملاً با پدیده انقلاب اسلامی و آثار فرا‌مرزی آن مرتبط می باشد. در این پ‍ژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به بسترهایی که انقلاب اسلامی بر جریانات و احزاب اسلامی در کردستان عراق گذاشته که از آن بعنوان فرضیه اصلی پژوهش هم می توان نام برد پرداخته خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

The reflection of the Islamic Revolution on the Islamic movements in Iraqi Kurdistan

نویسنده [English]

  • hamidreza dehghani

Graduated from Allameh Tabatabai University with a master's degree in political science Community Verified icon

چکیده [English]

The formation of the Islamic Revolution of Iran has been one of the most important socio-political developments of the twentieth century. Almost all analysts and writers who have studied the Islamic Revolution have considered this revolution as one of the great socio-political revolutions such as the French Revolution, the Russian Revolution and the Chinese Revolution. Due to the wide reflection of the Islamic Revolution in the Islamic world, which has led to the formation of political-Islamic developments, groups and currents. These groups and currents have emerged as new actors in the political and social arena. The Islamic Revolution accelerated this process by reviving Islamic teachings based on the Qur'an and the tradition of the Holy Prophet (PBUH) as well as a method beyond all national, ethnic and religious differences.

Therefore, during the last three decades, under the influence of the wave of Islamism in the region after the Islamic Revolution of Iran, we are witnessing the presence of liberal and Islamist currents in many parts of the world, including Iraqi Kurdistan. If one thinks deeply about the emergence and growth of Islamic currents in Iraqi Kurdistan according to the history of the formation of Islamist parties and their geographical location, this event is completely related to the phenomenon of the Islamic Revolution and its cross-border effects.

In this research, an attempt is made to use the analytical and descriptive method to the contexts that the Islamic Revolution has laid on the Islamic currents and parties in Iraqi Kurdistan, which can also be mentioned as the main hypothesis of the research.