نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای ایران دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتر مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

ژئوپلیتیکی شدن تشیع پس از انقلاب اسلامی و در پی آن، گسترش نقش و عملکرد ایران در روابط بین الملل خاورمیانه، تشیع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. تشکیل یک حکومت شیعی با رهبری علمای دینی در کشوری بزرگ و با اکثریت شیعه، هرگز درگذشته روی نداده بود. به‌این‌ترتیب، انقلاب ایران کانون توجه ای برای زنده کردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتّی در نگاهی کلی‌تر، هویت دینی مسلمانان پدید آورد و موجب ظهور دولت‌ها و جنبش‌های شیعی در منطقه خاورمیانه گردید که در پی آن موازنه قدرت در این منطقه را دگرگون یا به عبارتی متحول ساخت که نتیجه آن افزایش قدرت و نفوذ شیعیان در تحولات منطقه است. براین اساس تبیین این تحولات در چارچوب ژئوپلیتیک شیعه، موضوع مورد بحث این مقاله است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran, the emergence of Shiite geopolitics, the change of the balance of power

نویسندگان [English]

  • Diane Janbaz 1
  • Mohsen Rahmani 2
  • Kazem Aali Beigi 3

1 PhD student in International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Master of Regional Studies in Iran, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Student of Regional Studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The geopoliticalization of Shiism After the Islamic Revolution and the subsequent expansion of Iran's role and function in international relations in the Middle East, Shiism became one of the most important and influential factors in the geopolitical world. The formation of a Shiite government led by religious scholars in a large Shiite-majority country had never happened in the past. Thus, the Iranian revolution focused on reviving and popularizing the Shiite religious identity and, even more generally, the Muslim religious identity, and led to the emergence of Shiite governments and movements in the Middle East, which in turn shifted the balance of power in the region. He changed the phrase, which resulted in an increase in the power and influence of the Shiites in the developments in the region. Therefore, explaining these developments in the context of Shiite geopolitics is the subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Shiism
  • Geopolitics
  • Balance of Power