نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

پرداختن به مسئله طبقه متوسط جدید به منزله یکی از گروه‌های اصلی تأثیرگذار در دورانِ معاصر تاریخ ایران به‌ویژه در چهار دهه اخیر، از ابعاد گوناگونی اهمیت دارد. یکی از این ابعاد که تأثیر به سزایی در شناخت انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، تحولات، ویژگی‌ها و چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی است. این‌که ظهور و وجود طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران چه تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و چه چالش‌هایی را فرا روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد؟ سؤال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ظهور طبقه متوسط جدید در ایران و تحولات آن، نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی از قبیل سیال بودن مطالبات و تمایلات سیاسی، منازعه گفتمانی با طبقه متوسط سنتی، خواسته‌های سیاسی متکثر و حکمرانی خوب مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developments and political challenges of the new middle class in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Jan Moradi Joo

Assistant Professor of Political Science, Imam Hossein (AS) Military University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Addressing the issue of the new middle class as one of the main influential groups in the contemporary period of Iranian history, especially in the last four decades, is of various dimensions. One of these dimensions that has and will have a great impact on the understanding of the Islamic Revolution is the developments, characteristics and political challenges of the new middle class in the Islamic Republic. What political developments has the emergence and existence of a new middle class in the Islamic Republic of Iran gone through and what challenges does it pose to the system of the Islamic Republic of Iran? The main question of this article is. Methodologically, it is a descriptive-analytical study that has been used as a library method to collect information. The results show that the emergence of a new middle class in Iran and its developments has faced the Islamic Republic with challenges such as the fluidity of political demands and tendencies, discourse conflict with the traditional middle class, multiple political demands and good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Middle Class
  • Islamic Republic of Iran
  • Political Challenges
  • Discourse Conflict