نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

رهبر معظم انقلاب در 22 بهمن 1397 از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رونمایی و از آن به عنوان سندی برای تمدن سازی اسلامی یاد کردند. یکی از مقدمات شکل گیری این تمدن اسلامی عبور از مرحله جامعه اسلامی است. مفهوم شناسی جامعه اسلامی و فهم مبانی نظری آن از دو جهت اهمیت دارد: اولا اینکه این مفهوم، یکی از وجوه تمایز و تشخصِ این جامعه با سایر جوامع است. ثانیا در مراحل پنج گانه رسیدن به تمدن اسلامی که از سوی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)  ترسیم شده، جامعه اسلامی به عنوان چهارمین موقف از مواقف تمدن سازی، از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که مهم ترین مولفه هایِ مبناییِ تاثیر گذار بر تلقی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) از جامعه اسلامی کدام اند و نحوه ی این تاثیرگذاری چگونه است؟ برای فهم این تلقی خاص و نیز کشف جایگاه جامعه اسلامی در منظومه فکری ایشان، لازم است بنیادهای پیشینیِ جامعه اسلامی در نگاه معظم له فهم شود. فرضیه این نوشتار این است که مبانی پیشینیِ اندیشه ای آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، تاثیر تعیین کننده ای بر تلقی و نوع  نگاه ایشان به جامعه اسلامی دارد. یافته های مقاله که بر اساس رهیافت تفسیری و روش تحلیل کیفی به دست آمده؛ نشان می دهد که بنیادهای نظری «هستی شناسی اسلامی»، «معرفت شناسی اسلامی» و «انسان شناسی اسلامی»، تاثیر خاصی بر شاخص های جامعه اسلامی در نگرش آیت الله خامنه ای دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical foundations and indicators of "Islamic society" in the political thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi 1
  • Mohammad Kamalizadeh 2

1 Associate Professor of Political Science, Faculty of Humanities, Yasouj University, Iran

2 Assistant Professor, Research Institute of Humanities and Social Studies, University Jihad, Iran.

چکیده [English]

On 22 February 2017, the supreme leader of the revolution unveiled the statement of the second step of the Islamic revolution and referred to it as a document for the development of Islamic civilization. One of the prerequisites for the formation of this Islamic civilization is passing through the stage of Islamic society. The concept of Islamic society and understanding its theoretical foundations are important in two ways: firstly, this concept is one of the aspects of distinguishing and distinguishing this society from other societies. Secondly, in the five stages of reaching the Islamic civilization, which was drawn by Ayatollah Khamenei (Madazla Al-Ali), the Islamic society is of great importance as the fourth position of the civilization-building positions. The fundamental question of the current research is, what are the most important basic components influencing Ayatollah Khamenei's perception of Islamic society and how is this influence? In order to understand this particular view and to discover the place of the Islamic society in his intellectual system, it is necessary to understand the previous foundations of the Islamic society in the eyes of His Holiness. The hypothesis of this article is that Ayatollah Khamenei's original thinking has a decisive effect on his perception and type of view of the Islamic society. The findings of the article obtained based on the interpretive approach and qualitative analysis method; It shows that the theoretical foundations of "Islamic ontology", "Islamic epistemology" and "Islamic anthropology" have a special effect on the indicators of Islamic society in the attitude of Ayatollah Khamenei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Society
  • Ayatollah Khamenei Anthropology
  • Ontology
  • Epistemology
افتخاری، اصغر(1392). «مفهوم سیاست در مکتب رضوی»، فصلنامه فرهنگ رضوی، دوره 3، شماره 1،صص 7-27.
اشرفی، اکبر؛ علیزاده سیلاب، قدسی (1395). «ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی. دوره 4، شماره6، صص23-50.
آیت الله خامنه ای، سید علی(10/10/1373). بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید مبعث، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1345
آیت الله خامنه ای، سید علی (14/1/1398). بیانات در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1345&npt=7
آیت الله خامنه ای، سید علی (22/7/1382). بیانات در دیدار دانشجویان زنجان، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199
آیت الله خامنه ای، سید علی(10/4/1370). بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام ، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2469
آیت الله خامنه ای، سید علی(12/9/1379). بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17086
آیت الله خامنه ای، سید علی(16/7/1369). در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، عید غدیر، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3199
آیت الله خامنه ای، سید علی(25/2/1386). بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2114&npt=7
آیت الله خامنه ای، سید علی (30/1/1393). بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، قابل دسترس در وب سایت: http://farsi.khamenei.ir/newspart
آیت الله خامنه ای، سید علی (8/10/1394). بیانات در دیدار مسوولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، قابل دسترس: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634&
آیت الله خامنه ای، سید علی (16/7/1369). بیانات در دیدار مسوولان کشوری و لشکری و میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، قابل دسترس: http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?
آیت الله خامنه ای، سید علی (1/7/1370). «وحدت شیعه و سنی»، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=14195
آیت الله خامنه ای، سید علی (20/8/1385). «عدالت و پیشرفت»، بیانات در دیدار مردم شاهرود، قبال دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3366&nt
آیت الله خامنه ای، سید علی (20/12/1392). «عدالت اجتماعی»، بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=25795&
آیت الله خامنه ای، سید علی (5/9/1375). دیدار اقشار مختلف مردم و مسوولان و کارگزاران دستگاه ها، قابل دسترس در: https://www.leader.ir/fa/content/1357/
آیت الله خامنه ای، سید علی (29/9/1374). «برپایی عدالت اجتماعی اساس جامعه نظام جمهوری اسلامی»، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، قابل دسترس: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=57
آیت الله خامنه ای، سید علی (12/7/1391). بیانات در اجتماع مردم اسفراین، قابل دسترس در: https://www.leader.ir/fa/speech/9975
آیت الله خامنه ای، سید علی (23/7/1391). بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، قابل دسترس در: https://www.leader.ir/fa/speech/9985
آیت الله خامنه ای، سید علی (26/7/1391). سبک زندگی، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=21344
آیت الله خامنه ای، سید علی (6/1/1385). «جامعه، اخلاق اسلامی، بعثت پیامبر اسلام»، بیانات در دیدار بسیجیان، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=3029
آیت الله خامنه ای، سید علی (29/6/1388). «آراستگی به فضائل اخلاقی»، خطبه های نماز عید سعید فطر، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=3029
آیت الله خامنه ای، سید علی (2/6/1387). «جنبش عدالتخواهی»، بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1668
آیت الله خامنه ای، سید علی (18/2/1384). بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3288
آیت الله خامنه ای، سید علی (30/2/1398). «هویت ملی»، بیانات در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1679
آیت الله خامنه ای، سید علی (22/11/1397). بیانیه گام دوم انقلاب، قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
آیت الله خامنه ای، سید علی (14/3/1394). بیانات در مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه‌الله، قابل دسترس در:29914 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=
باقری دولت آبادی، علی؛ شفیعی، محسن (1393). از هاشمی تا روحانی: بررسی سیاست خارجی ایران در پرتو نظریه سازه انگاری، تهران: تیسا.
بانکی پور، امیرحسین قماشچی، احمد (1380). تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: تربیت اسلامی.
بنتون، تد؛ کرایب، یان (1384). فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، تهران: آگه.
جاویدی، رقیه؛ بهروزی لک، غلامرضا (1395). «شاخص های نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه ای»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال 13، شماره 1، صص 83-102.
چهرآزاد، سعید (1398). ««وانموده‌های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، صص 127-144.
حیدری، زهرا و حیدری، زینب (1399). «بررسی دلایل ضرورت ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(4)، صص 191-213.
خسروپناه و همکاران(1396). منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خان محمدی، هادی؛ کشاورزیان، محمد مهدی (1398). «اخلاق کارگزاران از منظر مقام معظم رهبری»، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قابل دسترس در: http://www.olgou.org/publication
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب. (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، صص 247-269.
دارابی، علی (1399). ««گام دوم انقلاب اسلامی، تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(2)، صص 95-121.
سمیعی اصفهانی، علیرضا، رفیعی قهساره، ابوذر؛ نوری، نسیبه (1394). «ابعاد، مؤلفه‎ها و تهدیدات هویت اسلامی در اندیشة مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال 13، شماره 42، صص 27-44
شاو، برنارد جورج؛ صدیقی، عبدالعظیم (1351). اسلام، دین آینده جهان، ترجمه هادی خسروشاهی، قم: انتشارات نسل جوان.
شمس، منصور (۱۳۸۷). آشنایی با معرفت‌شناسی، تهران: نشر طرح نو.
شفیعی، احمد؛ نیک بین، عبدالعزیز (1394). «مؤلفه‎های کارآمدی نظام دینی در اندیشة مقام معظم رهبری»، جستارهای سیاسی معاصر، سال 15، شماره 6، صص 75-97.
صادقی فسائی، سهیلا؛ ناصری راد، محسن (1390). «عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش»، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال 5، شماره 2، صص 78-98.
صدیق، میرابراهیم؛ جمشیدی، محسن و پورعظیم، معصومه (1398). ««نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(11)، صص 63-98.
عینی زاده، محمد؛ مودب، سید رضا (1396).  نظام سازی در نگاه تفسیری آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)»، مطالعات قران و حدیث، سال 21، شماره 1، صص 153-175.
فتاحیان، محمد حسین (1399). «درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، صص 51-72.
فدائی دولت، فریدون و آقائی، سید داود (1399). «بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(1)، صص 203-224.
لک زایی، شریف و لک زایی، رضا (1395). «انسان و جامعه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال 15، شماره 4، صص 63-81.
لک زایی، نجف؛ جاویدی، رقیه (1397). «نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای»، فصلنامه علوم سیاسی، دوره 81، شماره 1، صص 145-166.
مطهری، مرتضی(1391). توحید، تهران: انتشارات صدرا.
معینی پور، مسعود؛ عبدالله نسب، محمدرضا (1395). «رابطه ی ولایت و جمهوریت در اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه‌ای»، فصلنامه سیاست متعالیه، دوره 15، شماره 1، صص 83-100.
منوچهری، عباس (1390). رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران: سمت، چاپ سوم.
نوری، عباس (1397). «ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای»، فصلنامه حکومت اسلامی، دوره 90، شماره 1، صص 135-164.
نعیمیان، ذبیح­الله (1389). بنیادشناسی و زمینه شناسی عقلانیت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
های، کالین (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نی.