نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

شکل گیری انقلاب 1357 در ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جملۀ آنها می­توان به اسلامی و مبتنی بر مذهب تشیع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنوان اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب­ها متمایز نموده است. پس از آن، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نفوذ موفقیت­های انقلاب اسلامی و ایدئولوژی امام خمینی­(ره)، با پافشاری موفقیت آمیز بر «اسلام مردمی»، قویاً احساس می شد. آراء و افکار امام خمینی(ره) نقش بسزایی در صدور ارزش­های انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران داشته است. مقالۀ حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش­های اسلامی، به کندوکاو تأثیرگذاری اندیشه­های امام خمینی(ره) بر عراق می­پردازد. این در حالی است که ترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیکال و آموزه­های آن و تأثیر بر جنبش­های اسلامی، توجه به انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Islamic Revolution and Imam Khomeini's Views on the Islamic Movements in Iraq

نویسنده [English]

  • Mirabrahim Siddigh

Assistant Professor of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The formation of the 1979 revolution in Iran has unique features, such as being Islamic and based on the Shiite religion. The existence of the element of religion as the main element of the Islamic Revolution has distinguished this revolution from other revolutions. After that, in many Islamic countries, the influence of the successes of the Islamic Revolution and the ideology of Imam Khomeini (ra), with its successful insistence on "People's Islam", was strongly felt. Imam Khomeini's views and thoughts have played a significant role in exporting the values ​​of the Islamic Revolution beyond the borders of Iran. The present article examines the impact of the Islamic Revolution of Iran on Islamic movements and explores the impact of Imam Khomeini's ideas on Iraq. At the same time, the fear of Westerners returning to radical Islam and its teachings and influencing Islamic movements makes it more important to pay attention to the Islamic Revolution of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Islamic Movements
  • Iraq
  • Export of Revolution