آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 62
تعداد پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 1404
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری روز
درصد پذیرش 34 %