آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 118
تعداد پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 5548
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 43 %