فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی موفق به کسب درجه اعتبار علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.


نشریه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی برپایه مجوز شماره 13993-1400 مورخ 1401/3/23 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به ورود در فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی شده است. نشریه برمبنای ماده 2 آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 9 اردیبهشت 1398) به صورت فصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی منتشر می کند.

اولین شماره منتشر شده از بهار 1399 بوده که تاکنون بصورت فصلنامه 8 شماره از آن منتشر شده است.