نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه دیپلماسی فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین ابزارهایی است که دولتها در امور خارجی خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بکار می برند. بکارگیری مناسب و هوشمندانه دیپلماسی عمومی قدرت نرم کشورها را افزایش خواهد داد. امروزه به قدری قدرت نرم را موثر میدانند که گفته می شود گاه تاثیر یک رسانه از قدرت یک ارتش بیشتر است. ازبکستان به عنوان کشوری که در قلب آسیای مرکزی است و به عنوان مرکز فرهنگی منطقه شناخته میشود دارای ریشه های تاریخی  و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران است. این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی در ازبکستان بهره ببرد؟ فرض ما این است که جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، زبان فارسی، پیشینه مشترک تمدنی می تواند به ایجاد تصویری مثبت از خود اقدام کند و قدرت نرم خود را در این کشور افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Uzbekistan

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ghanbari 1
  • mohammadmahdi badami 2
  • mahdi bagheri ashena 3

1 Instructor, Faculty Member, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 M.Sc. in Human Rights, Mofid University, Qom, Iran.

3 Master of Regional Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, cultural diplomacy is one of the most effective tools that governments use in their foreign affairs to achieve their goals. Proper and intelligent use of public diplomacy will increase the soft power of countries. Today, soft power is considered so effective that it is said that sometimes the influence of a media is greater than the power of an army. Uzbekistan, as a country in the heart of Central Asia and known as the cultural center of the region, has historical and cultural roots with the Islamic Republic of Iran. This article seeks to answer the question of how the Islamic Republic of Iran can use its cultural and historical potential in Uzbekistan. Our assumption is that the Islamic Republic of Iran, by utilizing its cultural capacities, Persian language, common background of civilization, can create a positive image of itself and increase its soft power in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural diplomacy
  • cultural commonalities
  • Uzbekistan
  • constructivism and soft power