واکاوی و تحلیل پدیده مهاجرت بعد از انقلاب ، در رمان‌های پست‌مدرن رضا قاسمی از منظر مشترک ادبیات و جامعه شناختی
واکاوی و تحلیل پدیده مهاجرت بعد از انقلاب ، در رمان‌های پست‌مدرن رضا قاسمی از منظر مشترک ادبیات و جامعه شناختی

لیلا رهنما؛ نزهت نوحی؛ مهری تلخابی؛ حیدر حسن لو

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 7-25

چکیده
  مقوله مهاجرت بی‌تردید یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دهه‌های اخیر قلمداد می‌شود که زمینه‌های مختلفی همچون جامعه، اقتصاد و فرهنگ را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. بسیاری از نویسندگان معاصر بنا به جایگاه ...  بیشتر
بررسی تاثیر توسعة ناموزون بر ظهور و تداوم «قوم‌گرایی» در ایران معاصر: مطالعه موردی شمال‌غرب کشور
بررسی تاثیر توسعة ناموزون بر ظهور و تداوم «قوم‌گرایی» در ایران معاصر: مطالعه موردی شمال‌غرب کشور

محرمعلی عرفانی؛ مالک ذوالقدر؛ مهدی خوشخطی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 27-48

چکیده
  این مقاله در پی آن است که ریشه ها و علل رویدادهای سیاسی شدن تفاوت های فرهنگی، نژادی، زبانی و منطقه ای در شمال‌غرب در دورۀ معاصر را در هر دو رهیافت «کهن» و «مدرن» بررسی نماید. تبیین جریان های ...  بیشتر
ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)
ولاء و پیوند میان جوامع مسلمان با اتکای بر شبکه ولاء در اندیشه امام خمینی(ره)

محمد اسماعیل نباتیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 49-71

چکیده
  ولاء و پیوند میان مسلمانان و برائت از کافران، از تعالیم بنیادی اسلام در حیات اجتماعی محسوب می‌شود که شکل‌دهندۀ هویت واحدی تحت عنوان امت واحده می‌باشد. امام خمینی(ره) در مسیر مبارزه و نیز در دوره حاکمیت، ...  بیشتر
موانع اجرای ماده 22 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه
موانع اجرای ماده 22 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه "تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان"

علی شجاعی فرد

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 73-92

چکیده
  اجرای برنامه های توسعه یکی از مهم ترین مراحل چرخه سیاستگذاری است. اجراء به این موضوع اساسی می پردازد که اهداف و مقاصد برنامه های دولتی تا چه حد و طی چی فرایندی محقق می شوند. موضوع این مقاله موانع اجرای ...  بیشتر
بررسی جایگاه مولفه های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بررسی جایگاه مولفه های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرتضی آقاجری؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 93-116

چکیده
  قانون اساسی به مثابه مهمترین متن قانونی، چارچوب رفتاری و نهادی را در جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند. از سوی دیگر یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی در نزد بنیان‌گذاران و قانون‌گذاران ارج نهادن مساله استقلال ...  بیشتر
حکمرانی علم و فناوری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ دلالت های سیاستی
حکمرانی علم و فناوری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ دلالت های سیاستی

وحید آرایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 117-136

چکیده
  عملکرد مناسب در سیاستگذاری علم و فناوری نیازمند چارچوب مناسب مدیریتی و حکمرانی است. علم و فناوری زمانی می تواند نافع، اثرگذار و تحول آفرین باشد که خروجی و محصولات سیاستی حاصل از آن در کشور کاربرد داشته ...  بیشتر
مسئولیت اجتماعی رسانه و حقوق جنگ؛ رهیافتی بر جامعه شناسی رسانه انقلابی در جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت اجتماعی رسانه و حقوق جنگ؛ رهیافتی بر جامعه شناسی رسانه انقلابی در جمهوری اسلامی ایران

جمشید آراسته؛ ماندانا صنیعی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 137-166

چکیده
  جوامع بشری گاهی از حالت طبیعی خود خارج می شوند و اسیر بحران و جنگ می شوند. جهان مدرن هنوز رویکردی سنتی به جنگ دارد. شاید توسل به نظام رسانه و عمل رسانه های جمعی بوِیژه رسانه های انقلابی به مسئولیت اجتماعی ...  بیشتر
تفسیری بازنمایانهْ از سیاستِ بین المللی دولت سیزدهم در منظومۀ جهانی قدرت
تفسیری بازنمایانهْ از سیاستِ بین المللی دولت سیزدهم در منظومۀ جهانی قدرت

سعید چهرآزاد

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 167-190

چکیده
  نوشتار حاضر با اتکاء به این مفروض که سیاست خارجی دولت آیت‌الله رئیسی صرفا با رهیافت‌های مادی‌گرایانه و عینیت‌محورانه قابل تفسیر، تبیین و مطالعه نمی‌باشد، درصدد تحلیل و واکاوی شاخص‌هایِ چندگانه ...  بیشتر
"زمان و تطور اندیشگی"؛ بازخوانی نحوه مواجهه رضا داوری اردکانی با غرب

سید محمدعلی تقوی؛ فاطمه بائی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 191-216

چکیده
  رضا داوری از چهره های برجسته حوزه  فلسفه و تفکر در ایران است که بسیار پیرامون مفهوم غرب و مدرنیته اندیشیده و تلاش نموده از طریق شناخت و آسیب شناسی آن ها، پاسخگوی بحران های دامن گیر عالم جدید و به طور ...  بیشتر
بررسی موانع نهادینه سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نظام آموزشی در چهل ساله‌ی دوم انقلاب اسلامی
بررسی موانع نهادینه سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نظام آموزشی در چهل ساله‌ی دوم انقلاب اسلامی

اسماعیل حیدری؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی موانع نهادینه‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نظام آموزشی در چهل ساله دوم انقلاب اسلامی می باشد. به نظر می‌رسد علیرغم گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری‌های انجام شده ...  بیشتر
فرایند شناسی مواجهه جریان های فکری با آموزه مهدویت در عصر انقلاب اسلامی
فرایند شناسی مواجهه جریان های فکری با آموزه مهدویت در عصر انقلاب اسلامی

روح اله شاکری زواردهی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  همواره یک سئوال جدی مطرح بود که جریانهای فکری نسبت به مقوله مهدویت و انتظار چه دیدگاهی دارند؟ بویژه در نیم قرن اخیر که زمینه های فهم و نگرش دقیق تری با رویش انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شده است، لذا تلاش ...  بیشتر