پایش و ارزیابی اجرای سیاست‌های عدالت در سال اول برنامه‌ی ششم توسعه
پایش و ارزیابی اجرای سیاست‌های عدالت در سال اول برنامه‌ی ششم توسعه

سمانه کشوردوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

چکیده
  سیاست‌های عدالت اجتماعی همواره بخشی از مهم‌ترین آرمان‌های جمهوری اسلامی از بدو تأسیس بوده است. این سیاست‌ها در قوانین بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار می باشد. با ...  بیشتر
تحلیل کمّی جامعه شناسی سیاسی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شهید بهشتی درخصوص جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل کمّی جامعه شناسی سیاسی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شهید بهشتی درخصوص جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

علی باقری دولت ابادی؛ سارا رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

چکیده
  درخصوص سیاست‌خارجی ایران آثار متعددی منتشر شده است؛ با این وجود هیچ پژوهش مستقلی درباره دیدگاه‌های شهید بهشتی در حوزه سیاست‌خارجی ایران منتشر نشده است. این درحالی است که نقش شهید بهشتی در شکل‌گیری ...  بیشتر