آسیب شناسی مبارزه با تبعیض طبقاتی بعد از انقلاب اسلامی ایران
آسیب شناسی مبارزه با تبعیض طبقاتی بعد از انقلاب اسلامی ایران

اصغر عالمیان؛ مسعود راعی؛ غلامحسین مسعود

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 147-170

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران، نهضتی مردمی ـ اسلامی است که اهداف مهمی را برای پیشرفت انسان و جامعه دنبال می کند. گرایش به تبعیض طبقاتی می تواند هستی پذیری برخی از مقاصد متعالی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کند. ...  بیشتر
الگوی پیشگیری از چالش فساد به عنوان
الگوی پیشگیری از چالش فساد به عنوان "یکی از چالش های بزرگ حکومت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی" (با رویکرد کیفی)

علی گودرزی؛ میرعلی سید نقوی؛ فتاح شریف‌زاده

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 227-249

چکیده
  یکی از چالش‌های بزرگ حکومت بعد از پیروزی انقلاب، چالش فساد به‌ویژه فساد در بخش اداری و سازمانی بود. در حکومتی که اساس و مبنای آن با شعارهای عدالت‌محورانه و مبارزه با فساد شکل گرفته است، رواج فساد اداری، ...  بیشتر