الگوی پیشگیری از چالش فساد به عنوان
الگوی پیشگیری از چالش فساد به عنوان "یکی از چالش های بزرگ حکومت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی" (با رویکرد کیفی)

علی گودرزی؛ میرعلی سید نقوی؛ فتاح شریف‌زاده

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 227-249

چکیده
  یکی از چالش‌های بزرگ حکومت بعد از پیروزی انقلاب، چالش فساد به‌ویژه فساد در بخش اداری و سازمانی بود. در حکومتی که اساس و مبنای آن با شعارهای عدالت‌محورانه و مبارزه با فساد شکل گرفته است، رواج فساد اداری، ...  بیشتر