تبیین جامعه شناختی سیاسی نقش قدرتهای خارجی در کنشگری ژئوپلتیکی گروه‌های تروریستی (مطالعه موردی منطقه بلوچستان ایران)
تبیین جامعه شناختی سیاسی نقش قدرتهای خارجی در کنشگری ژئوپلتیکی گروه‌های تروریستی (مطالعه موردی منطقه بلوچستان ایران)

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ حمیدرضا اله یاری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 187-208

چکیده
  در بحث از فعالیت گروههای تروریستی و شبه‏نظامی در ناحیه‏ی بلوچستان که صبغه‏ی کنشگری ژئوپلیتیک و گرایشات بنیادگرایانه (ضدشیعی) دارند، نقش دولت‏های خارجی منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از اهمیت ویژه‏ای ...  بیشتر
آینده پژوهی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

مسعود مطلبی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 51-71

چکیده
  در هزاره جدید، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تحقیق حاضر بر این فرض تاکید دارد که امنیت ملی برخلاف ...  بیشتر