طراحی الگوی نظام جبران خدمات قضات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
طراحی الگوی نظام جبران خدمات قضات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

محمود آرائی؛ عباس عباس پور؛ ایرج بابائی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ صمد برزویان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 7-35

چکیده
  توجه به مواردی همچون؛ شیوۀ گزینش و انتخاب خاص قضات، جایگاه و شان ویژه‌ نسبت به سایر مشاغل، تاثیر قابل توجه بر ایجاد رویه‌ قضایی و دکترین حقوقی و ... از یک سو؛ و وجود مشکلاتی نظیر؛ اطاله دادرسی، حجم بالای ...  بیشتر
حکمرانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران
حکمرانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران

وحید آرایی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 31-52

چکیده
  نظارت نقش عمده‌ای در بهبود سیاست‌ها و کارکردهای دولت ایفا می‌نماید؛ هدف از ایجاد حکمرانی نظارتى، کنترل انحراف هاى احتمالى در دستگاه هاى اداری است تا از طریق ارائه بازخوردهاى اصلاحى، ضمن فراهم ساختن ...  بیشتر
چالش جهانی شدن برای نظریۀ حقوق شهروندی در گفتمان انقلاب اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
چالش جهانی شدن برای نظریۀ حقوق شهروندی در گفتمان انقلاب اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

سید مهدی قرشی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ مقصود رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 145-164

چکیده
  مسئلۀ شهروندی و حقوق ناشی از آن یکی از جدی‌ترین مسائل حوزۀ عمومی عصر جدید است که تقریباً همۀ دولتها با آن روبرو هستند. امواج جهانی شدن و رشد نیروهای اجتماعی مطالبه‌گر بر شدت اهمیت این مسئله افزوده است. ...  بیشتر