چرخه گفتمانی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۷۰
چرخه گفتمانی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۷۰

سعید صفایی؛ عباسعلی رهبر

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-82

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد جایگاه انقلاب اسلامی در تحول سیاست‌گذاری فرهنگی ایران و همچنین چرخه گفتمانی و تحول در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ را مورد بررسی قرار دهد. به جهت ترسیم چگونگی و میزان ...  بیشتر
بررسی مولفه های حکمرانی خوب از منظر اندیشه ها ی انقلاب اسلامی
بررسی مولفه های حکمرانی خوب از منظر اندیشه ها ی انقلاب اسلامی

سعید واحدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 275-288

چکیده
  حکمرانی خوب که با مولفه هایی مانند «مشارکت،شفافیت،پاسخگویی، اثربخشی و حاکمیت قانون» بررسی و می تواند الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی در سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ...  بیشتر
بررسی جامعه شناسی موانع ساختاری توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی
بررسی جامعه شناسی موانع ساختاری توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی

مهدی خورشیدی آزاد؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 219-244

چکیده
  با مطالعه برنامه‌های توسعه و نتایج بدست آمده درایران بعد از انقلاب می توان گفت که کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای ...  بیشتر
مبانی سیاستگذاری نظارت بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
مبانی سیاستگذاری نظارت بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران

وحید آرایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-162

چکیده
  در نظام نظارت الهی، خداوند متعال و فرشتگان الهی، ناظر بر اعمال، رفتار و نیات انسان­ها می­باشند و به انسان گوشزد می­شود که خدا و فرشتگان در همه حال ناظر بر او هستند. اسلام دینى کامل و پاسخگوى تمام ...  بیشتر
بازفهمی «نهاد دولت» و تاثیر آن بر توسعه در ایران دوره جهموری اسلامی
بازفهمی «نهاد دولت» و تاثیر آن بر توسعه در ایران دوره جهموری اسلامی

علیرضا صحرایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-34

چکیده
  موضوع تحول در شکل‌گیری نهاد دولت یا دولت‌سازی در دهه‌های اخیر در بحث توسعه به یکی از چالش برانگیزترین مسایل در علوم سیاسی بوده است. براساس نظریات نونهادگرایان، دولت به عنوان یک کارگزار مستقل مجدداً ...  بیشتر
چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران
چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

علی زارعی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 71-100

چکیده
  نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علیرغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. نخبگان به خصوص نخبگان سیاسی از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته ...  بیشتر