آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

الهام فرهادی؛ محمد سالار کسرایی؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 211-231

چکیده
  در دنیای امروزی همانطور که شهروندی به عنوان یکی از ویژگی­های نظام­های دموکراتیک پذیرفته شده­است، آموزش شهروندی برای پیشرفت جامعه و همچنین حفظ آن، ضروری می­نماید. از سوی دیگر تنوع مفاهیم و موضوعات ...  بیشتر