بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی کردستان عراق
بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی کردستان عراق

حمیدرضا دهقانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1399

چکیده
  شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی قرن بیستم بوده است. تقریبا تمامی تحلیلگران و نویسندگانی که به بررسی انقلاب اسلامی پرداخته اند این انقلاب را در زمره انقلابات بزرگ ...  بیشتر